Structure & geotechnic of mahmoodabad
سازه و ژئوتکنیک محمودآباد 

اساس روش پرتال بر سه فرض زیر استوار است:
۱- نقطه عطف تیر در وسط دهانه قرار دارد.
۲- نقطه عطف ستون در وسط ارتفاع ستون قرار دارد.
۳- نیروی برشی به نسبت مشخصی بین ستونهای آن طبقه تقسیم می شود .
که نیروی برشی را به نسبت سهم دهانه هر ستون تقسیم نمود .

روش گام به گام تحلیل قاب با استفاده از روش پرتال :
گام ۱ : محاسبه نیروی جانبی زلزله .
گام ۲ : نیروی برشی هر طبقه به نسبت دهانه بین ستونها تقسیم شده و در وسط ستون مشخص می شود.
گام ۳ : از ضرب نیروی برشی در نصف ارتفاع ستون ، لنگر ستون محاسبه شده و با حرف M مشخص می شود. چون نقطه عطف ستون در وسط آن قرار دارد لنگرهای بالا و پایین ستون با هم برابرند .
گام ۴ : در هر گره مجموع لنگر ستونها باید برابر با مجموع لنگر تیرها باشد ، با شروع از آخرین طبقه از سمت چپ (سمت نیروهای موثر) و حرکت از بالا به پایین لنگرهای انتهایی تیرها محاسبه می شوند .
گام ۵ : نیروی برشی تیرها از تقسیم لنگر تیر بر نصف دهانه محاسبه شده و در وسط دهانه با علامت V نوشته میشود .
گام ۶ : با توجه به نیروی برشی تیرها نیروی محوری ستونها محاسبه می شود . نیروی محوری ستونهای کناری از لحاظ عددی مساوی نیروی برشی تیر متصل به آن می باشد که البته باید نیروی محوری ستون فوقانی را به آن افزود . نیروی محوری ستونهای میانی مساوی تفاضل نیروی برشی تیر سمت چپ و راست متصل به آن است که باید به نتیجه حاصل ، نیروی محوری ستون فوق آن را افزود . در صورتی که دهانه های قاب با یکدیگر مساوی باشد ، و یا نیروی برشی ستون به نسبت دهانه ها توزیع شده باشد ، نیروی محوری ستون میانی صفر خواهد بود.
گام ۷ : نیروی محوری تیرها غالبا در طراحی مهم نمی باشد . لیکن با روابط ایستایی قابل محاسبه می باشد.

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 4:1 ] [ خسروی زاده ]

اگر شما دوست دارید که بفهمید گوشی تلفن همراه شما مال چه کشوری است. و بدانید فروشنده سر شما را کلاه گذاشته یا نه آیا شما دوست دارید که بدانید کارائی گوشی تلفن همراهتان خوب است یا نه اگه می خواهید به جواب برسید حتما این پست را مطالعه کنید.
ابتدا کد # ۶ ۰ # * را وارد کنید.
بعد از نوشتن کد ، شما عددی ۱۵ رقمی (مانند زیر )خواهید دید.

۴۳ ۴ ۵ ۶ ۶ ۱ ۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ۴ ۳ ۵

- اگر شماره های هفتم و هشتم ۰۲ یا ۲۰ باشد، گوشی شما مونتاژ امارات متحده عربی است.

- اگر شماره های هفتم و هشتم ۰۸ یا ۸۰ باشد، گوشی شما در آلمان تولید شده است و کارکرد آن بدک نیست.

- اگر شماره های هفتم و هشتم ۰۱ یا ۱۰ باشد، گوشی شما تولید فنلاند است و کارکرد آن خوب است.

- اگر شماره های هفتم و هشتم ۰۰ باشد، گوشی شما ساخت کارخانه اصلی و دارنده نشان (مارک) خود گوشی است و دارای بهترین کیفیت است.

- اگر شماره های هفتم و هشتم ۱۳ باشد، گوشی شما مونتاژ کشور آذربایجان و کیفیت یه کمکی پایین میباشد.

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 4:8 ] [ خسروی زاده ]

کلیدهای ترکیبی شامل دو بخش می شوند:

1- کلیدهایی برای اعراب گذاری
2- میانبرهای موجود در برنامه.

1- اعراب گذاری عربی (مخصوص دبیران درس عربی):


برای تایپ متون عربی لازم است با کلیدهای ترکیبی مخصوص اعراب گذاری آشنا باشیم. این کلیدها عبارتند از:

Shift+ A      (فتحه)

Shift+ S      (ضمه)

Shift+ D      (کسره)

Shift+ Q      (تنوین فتحه)

Shift+ W     (تنوین ضمه)

Shift+ E      (تنوین کسره)

Shift+ F      (تشدید)

Shift+ B      (أ)

Shift+ N      (إ)

Shift+ M      (ء)

Shift+Z       (ة)

Shift+V       (ؤ)


*توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,

Times New Roman, Arial, ...) فعال است.

2- میانبرهای موجود در برنامه:

میانبر یا (Shortcut) به کلیدهای ترکیبی در صفحه‌کلید گفته می شود که برای سرعت

بخشیدن به عمل تایپ، مورد استفاده قرار می گیرند. 

برخی از این میانبرها عبارتند از:

Ctrl +O‌ برای باز کردن فایل ذخیره شده از قبل

Ctrl +N‌ برای ایجاد صفحه خالی جدید

Ctrl +S برای ذخیره فایل یا تغییرات آن

Ctrl +P برای چاپ کردن نوشته

Ctrl +A‌ برای انتخاب همه‌ متن

Ctrl +D برای تغییر تنظیمات فونت

Ctrl +F برای پیدا کردن کلمه، عبارت یا جمله در متن

Ctrl +Z برای برگشتن به مرحله‌ قبل

Ctrl +Y برای رفتن به مرحله‌ بعد

Ctrl + C برای کپی کردن

Ctrl +V برای چسباندن (Paste‌ کردن)

Ctrl +X برای بریدن (Cut کردن)

Ctrl +W برای خروج از فایل جاری (Close کردن)

Ctrl +R برای راست چین کردن پاراگراف

Ctrl +L برای چپ چین کردن پاراگراف

Ctrl +E برای وسط چین کردن پاراگراف

Ctrl + J برای تساوی خطوط در پاراگراف

Ctrl + B‌ برای ضخیم کردن نوشته (Bold کردن)

Ctrl +I برای کج کردن نوشته (Italic کردن)

Ctrl +U برای کشیدن خط زیر نوشته (Underline کردن)

Ctrl +{ برای کوچک کردن اندازه فونت

Ctrl +} برای بزرگ کردن اندازه فونت

Ctrl +Shift سمت راست صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت راست

Ctrl +Shift سمت چپ صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت چپ

Alt +Shift برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس

[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 11:50 ] [ خسروی زاده ]
تيرها قطعات سازه اي هستند كه بارهاي قاﺋم بر محور خود را حمل مي كنند. در اثر اين بارها در مقاطع مختلف تير ،نيروي برشي و لنگر خمشي ايجاد مي شود. تيرها ممكن است به صورت افقي و يا به صورت شيبدار يا قاﺋم باشند. در تيرهاي شيبدار و قاﺋم علاوه بر نيروي برشي و لنگر خمشي، نيروي محوري نيز ظاهر مي شود كه در اين حالت از لحاظ طراحي به آن تير – ستون مي گويند.

تيرها ممكن است به صورت ساده و يا يكسره باشند.تير ساده، تيري است تك دهانه كه به صورت ساده در دو انتهاي خود تكيه دارد.در مقابل تيري را يكسره گويند كه روي بيش از يك دهانه به صورت ممتد ادامه داشته باشد و يا به صورت گيردار به تكيه گاههاي خود متصل باشد.

بارهاي وارد بر تيرها نيز به صورت بارهاي مرده و زنده مي باشند. بار مرده وارد بر تير شامل وزن خود تير نيز مي باشد. در دهانه هاي كوتاه، وزن خود تير تأثيري بر طراحي ندارد ليكن در دهانه هاي بزرگ وزن تير عاملي مهم در طراحي خواهد بود. در يك ساختمان بر حسب وظيفه اي كه يك تير بر عهده دارد، به اسامي زير نامگذاري مي گردد:

1.   تيرچه: تير سبكي مي باشد كه بار سقف را از دال گرفته و به شاهتيرها منتقل مي كند.

2.  شاهتير:عضو باربر اصلي سقف مي باشد كه بار را از تيرچه گرفته و به ستونها منتقل مي كند.

3.   تيرهاي لبه اي: تير جانبي ساختمان مي باشد كه علاوه بر بار كف، بارهاي ديوارهاي جانبي نيز بر آن وارد مي گردد.

4.  تيرهاي نعل در گاهي: در قسمت بالاي باز شو هاي ساختمان مانند در و پنجره قرار مي گيرند.

5.  لاپه ها: تير سبكي از پروفيل zو يا I كه براي سقفهاي سبك مانند سقفهاي ساختماني صنعتي و سوله كاربرد دارند.

  

تعيين بار وارده بر تيرها

سهم هر تير از بار كف، مقدار باري است كه در مساحت سهميه آن تير وجود دارد. در شاهتيرها بر حسب اينكه شاهتير بار را از دال يك طرفه و يا دو طرفه بگيرد وضعيت متفاوت خواهد بود. در صورتيكه شاهتير بار را از يك دال يكطرفه بگيرد عرض سهميه آن از وسط به وسط دو دهانه مجاور مي باشد و در صورتي كه شاهتيرها بار را از دال دو طرفه بگيرند، مساحت سهميه آنها از رسم نيمساز گوشه ها به دست مي آيد و در نتيجه بار وارد بر شاهتير به صورت مثلثي يا ذوزنقه خواهد بود.

نكته: دال هايي نظير طاق ضربي و تيرچه بلوك رفتار يك طرفه دارند و دالهاي بتن مسلح در صورتي كه نسبت ابعاد آنها كوچكتر از 2 باشد، رفتار دوطرفه دارند و در غير اينصورت رفتار يكطرفه از خود نشان مي دهند.

 

ﺗﺋوري خمش

از درس مقاومت مصالح مي دانيم كه فرض اساس خمش اين است كه تغييرات كرنش در ارتفاع تير به صورت خطي است. همچنين به صورتي كه رابطه تنش و كرنش خطي بوده و از قانون هوك Eε =σ   تبعيت نمايد، تغييرات تنش نيز در ارتفاع تير خطي خواهد بود. براي ايجاد كوپل مقاومت خمشي در مقطع تنش ها در ناحيه فوقاني فشاري و در ناحيه تحتاني كششي مي باشند. خطي در روي مقطع كه در امتداد آن مقدار كرنش و تنش صفر مي باشد، به تار خنثي معروف است. تار خنثي از مركز هندسه مقطع عبور مي نمايد و در صورتي كه صفحه خمش از يكي از محورهاي اصلي بگذرد و خمش حول محور اصلي ديگر رخ دهد.      

مناسبترين نيمرخ  براي خمش از نظر اقتصادي، مقطع IPE مي باشد. زيرا به علت ظرفيت خمشي مساوي، سطح مقطع و در نتيجه وزن واحد طول كمتري خواهد داشت.

ضريب شكل در مقطع مستعطيلي 1.5 و در مقطع دايره اي 1.7  و نيز در مقطع لوزي 2 و در مقاطع I شكل براي خمش حول محور قوي تقريباً برابر 1.12 و براي خمش حول محور ضعيف تقريباً برابر 1.55 مي باشد.

 

مراحل طراحي تيرها

اولين گام در طراحي يك تير تعيين  بارهاي وارده بر آن مي باشد. پس از آن گام بعدي ترسيم نمودار تغييرات نيروي برشي و لنگر خمشي مي باشد. پس از اين كار نوبت به طراحي مي رسد كه در طراحي يك تير بايد معيارهاي زير در نظر گرفته شود:

1.  تنشهاي خمشي

2.   تغيير شكل

3.  تنش هاي برشي

4.  تسليم موضعي بين جان وبال و لهيدگي جان

5.  تنش هاي برشي ناشي از پيچش

6.  كمانش جانبي بال تحت فشار

 

از آنجايي كه تير در درجه نخست يك عضو خمشي مي باشد، مي توان گفت كه تنشهاي ناشي از خمش تعيين كننده ترين معيار براي طراحي يك تير مي باشد. بزرگترين نقطه ضعف سازه هاي فولادي ناپايداري ارتجاعي (كمانش ) در مقابل تنشهاي فشاري است. در مساﺋل خمش از آنجايي كه يك قسمت از مقطع تحت فشار است، خطر كمانش در اين ناحيه وجود دارد و اين كمانش ممكن است به دو صورت روي دهد.

1.  كمانش موضعي: به اين ترتيب كه بال يا جان نيمرخ به صورت موضعي در مقابل تنشهاي فشاري كمانه كنند.

2.  كمانش كلي: به اين ترتيب كه ناحيه فشاري مقطع، مانند يك ستون تحت فشار به طور كلي كمانش مي كند كه به چنين وضعيتي كمانش جانبي تير مي گويند.

براي جلوگيري از دو وضعيت ناپايدار فوق، 2 عامل نقش عمده را بازي مي كنند.

الف) مشخصات و ابعاد هندسي كه به صورت نسبت عرض به ضخامت بال و عرض به ضخامت جان در محاسبات وارد مي شود.

ب) فواصل تكيه گاهها  و يا مهارهاي جانبي بال فشاري

 

براي تعيين تنش مجاز خمشي تيرها را به دو دسته زير تقسيم مي كنيم:

الف) تير با اتكاي جانبي

ب) تير بدون اتكاي جانبي

 

تنشهاي مجاز خمشي براي تيرها با اتكاي جانبي به صورت زير است:

الف) در مقاطع I يا جعبه اي با اتكاي جانبي و نيمرخهاي فشرده كه نسبت به محور ضعيف تر خود داراي تقارن باشند و خمش آنها حول محور قوي صورت مي گيرد:

Fb=0.66Fy

 

در نيمرخ جعبه اي ضخامت بال نبايد از دو برابر ضخامت جان بيشتر باشد

 

ب) در مقاطع I و ناوداني با نيمرخ غير فشرده كه حول محور قوي تحت خمش است و داراي اتكا جانبي كافي مي باشد:

Fb=o.6Fy

ج) در مقاطع I با دو محور تقارن كه داراي شرايط نيمرخهاي فشرده هستند و حول محور ضعيف خود تحت خمش هستند و نيز مقاطع گرد و مربع و مستعطيل توپر كه حول محور ضعيف تر خود تحت خمش هستند:

Fb=o.75Fy

د) در مقاطع قوطي هاي مربع و يا مستعطيل  با مقاطع غير فشرده:

Fb=0.6Fy

و) براي تمام نيمرخهاي ديگر كه در رده بندي فوق قرار نمي گيرند و داراي مهاربند جانبي كافي مي باشند، تنش مجاز خمشي مجاز پايه 0.6Fy مي باشد

 

تغيير شكل تيرها

تيري كه بر اساس مقاومت خمشي انتخاب مي شود بايد براي تغيير شكل كنترل گردد. تغيير شكل زياد در تير ها مي تواند منجر به آسيب رسيدن به نازك كاري ها، تزﺋﻴﻨﺎت ساختمان، از كار افتادگي تجهيزات آسيب پذير، لرزش ساختمان و غيره شود.بنابر اين لازم است تغيير شكل تيرها تعيين شده و با استفاده از محدوديت هاي آﺋﻴن نامه كنترل شود.

در پروفيلهاي فولادي مقاطع متقارن و بسته بيشترين ظرفيت پيچشي را دارند.

 

تقويت نيمرخهاي استاندارد با استفاده از ورقهاي تقويتي

از نظر اقتصادي بعضي مواقع مهندس تصميم مي گيرد كه سرتاسر دهانه از يك نيمرخ ثابت ولي 1 تا 2 نمره كمتر از مقدار مورد نياز براي لنگر خمشي حد اكثر استفاده كند و در منطقه با بيشترين لنگر خمشي مقطع را توسط ورق فوقاني و تحتاني تقويت مي نمايند. گاهي اوقات هم از يك ورق استفاده مي شود كه همه اين موارد بستگي به شرايط موجود خواهد داشت.اما به عنوان يك عرف موجود و تجربي در طراحي نبايد سطح مقطع ورق تقويتي از 70% سطح مقطع بال بيشتر باشد.( در صورت استفاده از اتصال جوش اين محدوديت وجود ندارد ).در ضمن طول اين ورقهاي تقويت نيز با رسم نمودار تغييرات لنگر خمش و همچنين ظرفيت خمشي حداكثر موجود به دست مي آيد.

 

توضيحي مختصر در مورد انواع تيرها

 

تيرنعل درگاهي:

در صورت وجود بازشو در ديوار به منظور تعبيه درب و پنجره لازم است براي حفظ ايستايي ديوار آجري فوقاني تيري در بالاي بازشو ها قرار بگيرد كه به آن تير نعل درگاهي گويند.

معمولي ترين نيمرخ مصرفي در اين نوع از تير مي تواند دو نيمرخ ناوداني و يا IPE باشد كه به وسيله ميلگرد به يكديگر متصل شده اند. حداقل اتكاي تير نعل درگاهي در دو تكيه گاه كناري 20 cm مي باشد و لازم است بالشتك بتني در نقاط تكيه گاهي تعبيه شود. همچنين در برخي از موارد براي حفظ انسجام ديوارها در هنگام زلزله از يك سري شاخك هاي منسجم كننده براي اتصال تير به ديوار فوقاني استفاده مي توان كرد. براي طراحي  اين نوع خاص از تير بايد بار وارد بر آنها را تخمين زد كه با توجه به عملكرد قوسي قسمتي از بار روي نعل در گاه به جناحين منتقل شده و از شدت بار وارده بر تير كاسته شود. در اين حالت مي توان بار وارده را به صورت مثلثي به قاعده دهانه محاسباتي و به ارتفاع نصف دهانه محاسباتي در نظر گرفت.

 

تيرچه فولادي:

تيرچه ها اعضاي خمشي  سبك براي پوشاندن سقف هاي سبك با دهانه هاي نسبتاً بلند مي باشند. تيرچه ها از يال فوقاني،يال تحتاني و قطري تشكيل شده اند. يال فوقاني و تحتاني معمولاً از جفت نبشي يا جفت ناوداني تشكيل مي شوند. براي يال كششي از استفاده از تسمه نيز مرسوم است. قطري ها معمولاً از ميلگرد بوده و براي فشار طراحي مي گردند. در تيرچه ها بر حسب طول دهانه در وسط و يا نقاط  يك سوم دهانه بايد، كلاف عرضي قرار بگيرد.( البته اين مشخصات ذكر شده براي يك تيرچه استاندارد مي باشد و انواع غير استاندارد آن با انواع مختلف پروفايل به وفور در بازار يافت مي شود).

 

تيرهاي لانه زنبوري:

استفاده از تير لانه زنبوري باعث صرفه جويي قابل توجهي در مصالح مي شود. هنگامي كه تير به صورت لانه زنبوري در مي آيد اساس مقطع و ظرفيت خمشي آن زياد مي شود.براي ساخت اين نوع از تير هم با كمك جوش و يا هوا برش يا گيوتين هاي ويژه جان تير نورد شده به صورت زيگزاگ بريده مي شود و سپس اين دو قسمت نسبت به يكديگر جا به جا مي شوند و در نقاط مورد نظر به هم جوش مي شوند.زاويه برش عموماً بين 45  تا 75 درجه مي باشد. سوراخهاي ايجاد شده هم مي تواند نقش عبور دهنده لوله هاي تأسيسات را ايفا كند. اگر طرح زيگزاگ به طور مورب نسبت به محور تير اجرا شود نتيجه يك تير لانه زنبوري با ممان اينرسي متغير خواهد بود.

نكته: براي جلوگيري از لهيدگي جان و افزايش مقاومت برشي بايد در محل تأثير نيروهاي متمركز و تكيه گاهها جان تير لانه زنبوري را با ورق تقويت كرد.

تيرهاي مركب يا مختلط:

با استفاده از اتصالات برشي مناسب مي توان پوشش بتني را با بال فوقاني و تيرهاي فلزي يكپارچه كرد. اين عمل موجب مي شود كه پوشش بتني با تير فولادي تشكيل تير مركبي را بدهد كه داراي سختي و مقاومت خمشي بيشتري نسبت به تيرفولادي تنها مي باشد. اين روش معايب و مزايايي دارد كه به آنها خواهيم پرداخت.

 

مزايا:

·  كاهش مصرف فولاد در حدود 20 تا 30 درصد

·  كاهش ارتفاع نيمرخ

· افزايش سختي سقف

· افزايش طول دهانه قابل استفاده براي يك پروفايل با ارتفاع مشخص

· افزايش ظرفيت باربري تير

 

معايب:

·  عملكرد غير مركب در نواحي لنگر منفي

·  تغيير شكل هاي دراز مدت به علت پديده خزش در بتن فشاري

 

تيرهاي بدون اتكاي جانبي:

در اين تيرها بين تكيه گاههاي جانبي بيش از مقادير تعيين شده براي تيرهاي تعيين شده براي تيرهاي با اتكاي جانبي است بنابراين در اين تيرها احتمالاً كمانش جانبي وجود خواهد داشت و لذا تنش هاي مجاز خمشي در اين تيرها كمتر از تيرهاي با اتكاي جانبي در نظر گرفته مي شود.

تيرهايي كه در روي تكيه گاه داراي پيوستگي هستند ( تيرهاي سرتاسري ) را مي توان براي 0.9 لنگر خمشي منفي ناشي از بارهاي قاﺋم طراحي كرد. اين كار در صورتي مجاز است كه حد اكثر لنگر خمشي مثبت تير به اندازه يك دهم ميانگين لنگرهاي خمشي منفي دو انتهاي تير افزايش يابد. به اين كار باز توزيع لنگر خمشي گفته مي شود.

بعضي اوقات لنگرهاي خمشي و يا طول دهانه تير آن قدر بزرگ است كه پروفايلهاي موجود در بازار نمي تواند پاسخگو باشند . در اين موارد يكي از راه حل هاي زير انتخاب مي گردد:

 

1.  با استفاده از ورق تقويت در پروفيلها

2. استفاده از خرپاي ساده  و يا ويراندان

3 . استفاده از تير ورق ( معمولاٌ بسيار رايج است )

 

امروزه استفاده از تير ورق ها به عللي نظيز پيشرفت فني جوشكاري، ارتفاع نهايي كمتر تيرها، زيبايي و ... بسيار رونق يافته است

[ یکشنبه هشتم دی 1392 ] [ 1:1 ] [ خسروی زاده ]


ساختمان های عجیب و غریب دنیا

آنچه آدم ها را عجیب و غریب می نماید افکار، ایده ها و اعمالشان است که در این میان آرشیتکت ها و معماران ساختمان نیز مستثنی نیستند.


آنچه آدم ها را عجیب و غریب می نماید افکار، ایده ها و اعمالشان است که در این میان آرشیتکت ها و معماران ساختمان نیز مستثنی نیستند. چراکه در دنیای ساخت و ساز، ساختمان های غیر معمول بسیاری وجود دارند که شاید هر کدام بر اساس یک فکر خلاقانه، استعدادی متفاوت یا حتی یک ایده ی فانتزی ساخته شده اند ولی آنچه افراد عادی را به فکر وا می دارد زیبایی و منحصر بفرد بودن اینگونه ساختمان هاست که تصاویر تعدادی از آنها تقدیم شما می شود ...

[ دوشنبه چهارم آذر 1392 ] [ 3:6 ] [ خسروی زاده ]

هنگام محاسبه ابعاد كف ستونها بايد حداقل فاصله ميله مهاري از لبه كف ستون و محل جاگذاري نبشي با ضخامت جوش لازم براي نگه داشتن ستون ، همچنين ضخامت پليت انتهايي ستون و ابعاد ستون را با دقت بررسي كرد ؛ سپس با توجه به موارد ياد شده ، به نصب نبشي و استقرار ستون به اين صورت اقدام نمود . بر روي بيس پليت ها محل كف ستون و محل آكس را كنترل مي كنيم ؛ سپس نبشيهاي اتصال را به صورت عمود بر هم بر روي بيس پليت جوش داده ، آنگاه ستون را مستقر و اقدام به نصب دگر نبشيهاي لازم كرده و آنها را به بيس پليت جوش مي دهيم . از مزاياي عمود بر هم بودن دو نبشي روي بيس پليت علاوه بر سرعت عمل و استقرار بهتر به علت تماس مستقيم ستون به بال نبشي ، اتصال جوشكاري به گونه اي درست تر و اصولي تر صورت مي گيرد . روشن است كه قبل از جوشكاري بايد ستونها را هم محور و قائم نموده و عمود بودن در دو جهت كنترل گردد . پس از نصب ستونها با توجه به ارتفاع ستون و آزاد بودن سر ستون ممكن است تا زمان نصب پلها ، ستونها در اثر شدت باد و وزن خود حركتهايي داشته باشند كه احتمالا تاثير نا مطلوب و ايجاد ضعف در جوشكاري و اتصالات كف ستونها خواهد داشت . به اين سبب ، بايد پس از نصب ، فورا به مهاربندي موقت ستونها به وسيله ميلگرد يا نبشي بصورت ضربدري اقدام كرد.

[ دوشنبه چهارم آذر 1392 ] [ 2:0 ] [ خسروی زاده ]
روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند :
۱- سبک کردن اجزای باربر ساختمان
۲- سبک کردن سازه ساختمان
بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی وتکنیک های رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد که شامل:شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور)وتکنولوژی استفاده از آنها, معیار های ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک ومیزان تاثیر به کار گیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان.
تعریف مصالح سبک :مصالح سبک به مصالحی اطلاق میشود که وزن مخصوص انها از نمونه های مشابه کمتر بوده واستفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.
مصالح سبک در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم میشوند:
۱- مصالح سبک سازه ای
۲- مصالح سبک غیر سازه ای
۳- سیستم ها
▪ مصالح سبک سازه ای:
به ان دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه ای در بنا به کار برده میشوندبه سه نوع تقسیم میشوند:
۱- بتونی
۲- طبیعی
۳- صنعتی
▪ بتن سبک:
یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است و دارای کاربرد های متنوعی دارد.قاب های ساختمانی چند منطقه و دیوارهای جداکننده ,سقف های پوشاننده, صفحات انعطاف پذیر پل ها, عناصر پیش تنیده وپس تنیده وبقیه اجزا از جمله این مواد هستند در بسیاری از موارد فرم های معماری از تلفیق شده طرح های عملکرد ای میتواند به اسانی و بهتر از هر مصالح دیگر بوسیله بتن سبک حاصل شود.
انواع بتن سبک : در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
۱- بتن سبک
۲- بتن اسفنجی
۳- بتن بدون ریز دانه
بکار گیری بتن سبک به عنوان یک نوع از مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده ساختمان سرعت بسیار زیادی در اجرا بوجود می اورد.مزایای استفاده از بتن سبک سازه ای عبارتست از : بر خورداری از امتیاز سرعت در نصب ,انطباق با هر نوع نقشه ساختمانی ,وزن کم, مقاومت زیاد و به صرفه میباشد(بتن مصرفی در دیوار های غیر باربر(
مصارف تیر اهن را حذف کرده یا به حداقل ممکن کاهش میدهد و انرژی مصرفی اولیه ان ۱۰ درصد آجر هم حجم خود است.(بتن سبک سازه ای(
دارای خاصیت ویژه ای از نظر ایزولاسیون در برابر حرارت وصداست.(بتن های عایق حرارتی)
بتن سبک را میتوان از لحاظ هدف از کاربرد آن به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱) بتن سبک سازه ای
۲- بتن سبک مورد مصرف در واحد
۳- بتن غیر سازه ای (بتن عایق بندی و جداکننده)
کاربرد بتن سازه ای سبک در مرحله اول مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است.
انواع بتن سازه ای سبک را میتوان با توجه به روش تولید انها بصورت زیر طبقه بندی کرد.
▪ بتن سبک دانه:
با استفاده از سنگ دانه های سبک ومتخلخل که وزن مخصوص ظاهری آنها کمتر از ۶/۲ میباشد.این نوع بتن بعنوان بتن دانه سبک شناخته میشود.
▪ بتن اسفنجی:
با ایجاد حفره های بزرگ در داخل بتن با ملات بدست میآید.این حفره ها باید به وضوح از حباب های فوق العاده ریز ناشی از حباب ریز قابل تشخیص باشند.انواع مختلف این نوع بتن با اسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل وبتن کفی یا گازی شناخته میشوند.
بتن بدون ریز دانه :با حذف ریز دانه ها از مخلوط بطوریکه تعداد زیادی حفره های درونی در بتن ایجاد شوددر این موارد معمولا درشت دانه های معمولی مورد استفاده قرار میگیرند.این نوع بتن بدون ریز دانه شناخته میشود.
▪ بتن سبک دانه:
اولین تقسیم بندی را میتوان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه اصلی سنگدانه های سبک طبیعی عبارت است از دیاتومه سنگ پا پوکه سنگ جوش های اتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این ها دارای منشا آتش فشانی .
▪ سنگ دانه های طبیعی:
سنگ دانه های مصنوعی, رس, شیل و اسلیت منبسط شده ور میکولیت سر باره کوره ای سنگدانه کلینگر وپس مانده زغال کک.
بتن های بدست امده از سنگ دانه های سبک به سه دسته تقسیم میشوند:
▪ بتن ساز ه ای:
از رس وشیل منبسط شده وبه روش خاکستر های کلوخه ای , خاکستر بادی گندوله ای وسر بار منبسط شده ورس, اسلیت وشیل منبسط شده بدست میاید.
▪ بتن با مقاومت متوسط(نیمه سازه ای):
از پوکه سنگ ها و سنگ های آتشفشانی تولید میشود.
▪ بتن جدا کننده
بتن (عایق)از پرلیت وورمیکولیت حاصل میشود,
▪ بتن سبک با سبکدانه پلی استایرن
نمونه موردی از سنگ دانه های سبک تولید داخل
● سنگ دانه های سبک لیکا
ویژگی های عمومی دانه های لیکا :
▪ بافت متخلخل دانه های لیکا که از انبساط خاک رس و در نتیجه ایجاد ومحبوس شدن گازها در توده خمیری روان در دمای حدود ۱۲۰۰ در جه سانتی گراد بوجود می اید . از خصوصیات اساسی این دانه ها میباشد.
ـ نتیجه گیری:
کسب مقاومت فشاری در حد مقاومت سازه ای با استفاده از بتن سبک حاوی لیکا امکان پذیر است به کار گیری میکرو سیلیس در ساخت نمونه های بتن سبک باعث افزایش مقاومت فشاری میگردد.
استفاده از میکرو سیلیس باعث کاهش جذب حجمی وجذب مویینه بتن سبک حاوی لیکا میشود.
جمع شدگی ۹۰ روزه بتن سبک حاوی لیکا به کار گیری میکرو سیلیس کمتر از نمونه شاهد میباشد.
بطور کلی توصیه میگردد با توجه به منابع فراوان رس در کشور هم چنین تکنولوژی ساخت دانه های لیکا وساخت سازه های سبک بررسی و دا نه های بتن سبک حاوی لیکا در سطح گسترده تری انجام گردد ودستور العمل ها واستاندارد هایی برای استفاده از لیکا در صنعت ساختمان تدوین گردد.
▪ بتن اسفنجی:
یکی از راه های ساختن بتن سبک ایجاد حباب های گاز در ملات خمیری مخلوط بتن میباشدوحباب ها باید در ضمن اختلاط و تراکم وپایداری خود را حفظ کند.چنین بتنی بعنوان بتن اسفنجی یا متخلخل شناخته میشود
▪ بتن گازی :
این نوع بتن در نتیجه یک واکنش شیمیایی که گاز را در ملات تازه ایجاد میکند ساخته میشود. این بتن هنگامی که سخت میشود شامل تعداد زیادی حباب های گازی میباشد.
خواص بتن گازی یا بتن هوادار اتو کلاوه شده
این نوع بتن بعلت وزن کم وخواص عایق بندی حرارتی باعث کاهش جرم ساختمان وصرفه جویی در مصرف انرژی میگردد. بدین لحاظ کاربرد آن در سطح جهان در گسترش میباشد. از خواص عمده بتن گازی وزن مخصوص کم ,مقاومت مناسب عایق بندی حرارتی ومقاوم در برابر آتش قابل ذکر میباشد.از کاربرد های عمده بتن گازی برای کاربرد های نیمه سازه ای مانند پانل های سقف ودیوار مورد استفاده قرار میگیرند.
● وضعیت تولید بتن گازی در کشور
الف) مجتمع تولیدی وصنعتی سیپورکس(شرکت فر آورده های ساختمانی ایران)
ب) مجتمع تولیدی بنای سبک(هبلکس)
خواص بتن گازی:جرم حجمی ,جمع شدگی ناشی از خشک شدن ,جذب اب
ـ نتیجه گیری:
بتن گازی ماده ای است که نزدیک به ۷۰ سال سابقه کاربرد دارد به عنوان بتن سبک جهت تولید بلوک های سبک ساختمان ویا پانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین, نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی ,عایق بندی مناسب حرارتی وثبات حجمی وجمع شدگی ناشی از خشک شدن نسبتا پایین باعث شده است.این ماده در بسیاری از کشور های جهان با شرایط اقلیمی مختلف تولید و مورد استفاده قرار میگیرد.
▪ بتن کفی
با افزودن یک ماده کف زا معمولا بعضی شکل های پروتئین هیدرولیز شده یا صابون صمغی به مخلوط ساخته میشود.ماده کف زا در ضمن اختلاط با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید میکند.هم چنین نسبت به بتن معمولی دارای مقاومت بهتری در مقابل آتش میباشد.
از مزایای دیگر استفاده از بتن اسفنجی ان است که میتوان آن را برید میخ را نگه میدارد وبه مقدار قابل قبولی پایا میباشد اگر چه درصد جذب آب این نوع بتن بالا است ولی سرعت نفوذ آب در آن مادامیکه حفره ها با مکش آب پر نشود پایین میباشد به این دلیل بتن اسفنجی مقاومت نسبی خوبی در مقابل یخبندان دارد واگر دوغابی شود میتوان از ان در ساختن دیوار ها استفاده نمود.
بتن سبک شامل :
۱- بتن سبکدانه
۲- بتن اسفنجی
۳- بتن بدون ریز دانه
بتن پلیمری سبک:بتن سبک امتیازاتی بر بتن معمولی دارد مانند وزن مخصوص کمتر عایق بودن حرارتی وکاهش ابعادی ومقاطع بتنی ولی دارای نقایصی مانند نفوذپذیری آب ضرورت به کار گیری روش های ویژه برای اتصال قطعات به یکدیگر وتحمل ار کمتر است.استفاده از بتن های پلیمری سبک در تهیه قطعات پیش ساخته نماهای ساختمانی وتزیینی متداول گردیده است.بتن پلیمری علاوه امتیازات بتن معمولی سبک دارای مقاومت فشاری بالا نفوذپذیری کم امکان رنگ پذیری وپذیرش طرح های تزیینی وامکان تهیه در ضخامت های کم میباشد.
▪ بتن الیافی:
بتن مسلح یا الیاف بتن الیافی بتنی است که با سیمان هیدرولیکی مصالح سنگی ریز دانه ودرشت دانه والیاف مجزا وغیر پیوسته ساخته میشود.هدف از مسلح نمودن بتن یا الیاف افزایش مقاومت کششی جلوگیری از توسعه ترک ها وافزایش سختی بوسیله انتقال تنش در عرض مقطع یک ترک میباشد.بدین ترتیب در مقایسه با بتن بدون الیاف امکان تغییر شکل های بزرگتری فراهم میشود.
ـ نتیجه گیری:
مصالح سبک بتنی در سه نوع بتن سبکدانه بتن اسفنجی وبتن بدون ریز دانه ارائه میشود که هر کدام از این موارد در کاهش وزن ساختمن اثر چشمگیری از بتنهای سبکدانه با انواع سبکدانه های طبیعی ومصنوعی تهیه میشود ودر موارد سازه ای نیمه سازه ای وغیر سازه ای مورد استفاده قرار میگیرند.بتن اسفنجی در دونوع بتن گازی واسفنجی ارائه میگردند که غالبا مصارف سازه ای دارند.بتن بدون ریز دانه نوع سوم بتن های سبک میباشد که در کاهش وزن بار مرده ساختمان نقش بسزایی دادر.بنا بر این ممکن است استفاده از مصالح سبک باعث کاهش هزینه تمام شده ساختمان نیز شود همانطور که استفاده از مصالح سبک بدون در بر داشتن هزینه اضافی میتواند نقش مناسبی در عایق سازی حرارتی ساختمان ایفا کند.
● مصالح سازه ای طبیعی:
چوب:چوب از جمله مصالح سبک سازه ای که تجربه های موفقی د راکثر کشور های جهان داشته است.
الف- مصالح چوبی:
چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است مقاومت نسبی بالا مقدار چگالی کم ورسانایی کم در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد.در مقطع عرض دارای خواص متفاوت ا زجهات مختلف دادر.هم چنین چوب دراری قابلیت پوسیدن و اشتعال است.چوب سنگین تر معمولا مقاوم تر است بار بیشتری را تحمل میکند قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است.وبه این دلیل برای ساختن عایق حرارتی مناسب است.چوب از لحاظ مصرف به اشکال مختلف چب های بریده شده چوب های ورقه ای وچوب های گرد تقسیم بندی میشوند.چوب های گرد:ضخامت بین ۱۴_۳۴سانتی متر ودرازای ۸/۱_۷/ متر دارندوبه دودسته گردبینه وتیر تقسیم میشوند.
▪ چوب های بریده شده :
۱- چهار تراش :
مقطع آن مربع است .مقطع ابعاد ان کمتر از ۲۰ سانتی متر و درازای ان ۴ یا ۵ متر است
۲- بینه:
از تقسیم یک گره بینه بدست میاید.
۳- الوار:
ممکن است چهار گوش یا سه گوش باشد که تقریبا راست وبدون گره است طول ان ۳ متر است.
▪ چوب های ورقه ای:
اغلب این ورقه ها بصورت روکش برای سطح تخته های مصنوعی مثل نئو پان وتیر استفاده میشود چوب های مصرفی در روکش سازی باید از مرغوبیت بالائی برخوردار باشد.
چوب های مصنوعی شامل تخته چند لایی :مزایای آن کم کردن پدیده هم کشیدگی و وا کشیدگی است
▪ تخته خرده چوب (نئوپان۹تخته فیبرها صفحات چوب سیمان):
این صفحات در برابر آتش کاملا مقاومند در برابر قارچ های چوب کاملا متفاوتنددر برابر اب ورطوبت وپوسیدگی سرما ویخبندان کاملا مقاومند عایق صدا وحرارت هستند سبک میباشد و در اکثر قسمت های ساختمان فابل مصرف است قابلیت نصب بر روی آجر وبتون را دارد از نظر اتصالات قابلیت های چوب را دارد و هم چنین قابل یخ زدن وپیچ کردن است.
۱- کانتکس :
از این محصول برای ساخت دیوار سقف کاذب ومانند این ها استفاده میشود.کانتکس از مصالحی است که عایق حرارت وصوت در برابر اتش سوزی است و به راحتی بر روی تیر های آهنی و چوبی و تیر چه های بتونی قابل نصب است.
۲- آندولین:
سقف پوشی است موج دار متشکل از الیاف گیاهی ومواد شیمیاییی ومصنوعی اشباع شده میباشد
۳- تخته های گلوکام:
بصورت های گوناگون در ساختمان به کار برده میشود.از جمله در اجرای اسکلت کف سازی قاب سازی چهار چوب بندی سقف وبام پی سازی پوشش دیوار ها وبام تزیین خارجی وپوشش خارجی عایق بندی حرارتی وصوتی نازک کاری سقف و دیوار های داخلی وپوششش کف.
ـ نتیجه گیری:
چوب از جمله مصالح سبک سازه ای میباشد که تجربه های موفقی در اکثر کشو ر های دنیا داشته است.بسیاری از بناهای چوبی در سر تا سر دنیا در برابر عوامل مختلف محیطی وطبیعی از جمله شرایط اقلیمی ونیرو های جانبی از جمله زلزله وباد مقاومت وپایداری بسیار خوبی از خود نشان دادند. در هر صورت مشکلات پایه ای در زمینه استفاده از این نع مصالح سبک علی الخصوص در زمینه سازه ای وجود دارد.هر چند که سایر کشور ها تجربه های موفقی دز زمینه استفاده از این نوع مصالح داشته اند.
ب- مصالح سبک صنعتی:
یکی از روش های سبک سازی ساختمان ها کاهش وزن تیغه های بار بر در ساختمان است.یکی از روش های نیمه پیش ساخته روش ساخت وساز به کمک پانل ها ی ساندویچی پیش ساخته تردی را نام بردکه با نام های تجاری مختلف از قبیل :پوما سپ وسیلانوبا این روش تا دو طبقه ساختمان با استفاده از باربری قطعات مورد نظر ساخته میگردد.
پانل هابه دو گروه تقسیم میشوند:
۱- سازه ای
۲- غیر سازه ای
پانل های سازه ای در موادر د سازه ای وغیر سازه ای بکار برده میشود
۱- پانل های ساندویچی یا بتن پاششی
۲- پانل با هسته لانه زنبوری
۳- پانل های اف.آر.پی
▪ پانل های ساندویچی با بتن پاششی
پانل های سه بعدی ساندویچی از جمله کامپوزیت های پلیمری میباشند.ساندویچ پانل مصرفی به عنوان نام وپوشش دیواری بصورت کنگره ای وصاف ونوع سقفی ان با بر جستگی هایی به صورت شادولاین میباشد.پانل های سقفی دیافراگم کف را تشکیل میدهد این پانل ها در کنار یکدیگر مستقر شده وروی پانل های دیوار نصب میگردند.پانل های دیوار علاوه بر این که جداکننده فضا های معماری هستند نقش دیوار بار برقائم و دیوار برشی در برابر بار های جانبی را هم ایفا میکنند.بنا بر این عموما در اینگونه سازه ها اسکلت فلزی یا بتنی وجو د نداردوساندویچ پانل به دلیل شکل خاص خود از ظرفیت بار بری بالایی ب خورداراست.ونیز از پانل های غیر بار بر در ساختمان علاوه بر کاهش وزن مزایاییی از قبیل یکپارچه بودن تیغه ها با سازه در برابر بار های جانبی را داراست

 

خصوصیات بتن سبک

بتن سبک ماده ای است با ترکیبات جدید و فوق العاده سبک و مقاوم .

مواد تشکیل دهنده بتن سبک عبارت است از ورموکولیت، پرلیت، سنگ بازالت و سیمان تیپ 2 و ...

در این بتن همانند بتنهای عادی ، از ماسه استفاده نمی شود.

عدم وجود ماسه باعث سبک و همگن شدن ساختار بتن گردیده و باعث می شود که مواد تشکیل دهنده که تقریبا" از یک خانواده می باشند و بهتر همدیگر را جذب کنند .

ساختمان این بتن متخلخل بوده و این مسئله پارامتر بسیار موثری است. چون تخلخل موجود در بتن باعث مقاوم شدن در برابر زلزله و عایق شدن در برابر صدا ، گرما و سرما می گردد .

ترکیبات این بتن به گونه ای عمل می کند که حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولی که جذب آب دارد عمل نکرده و آب را از خود دفع می کند .

این بتن تحت فشار مستقیم (پرس) ساخته می شود .

بدلیل شکل گیری بتن در فشار، ساختار آن دارا ی یکپارچگی قابل قبولی است .

بتن سبک در قالبهای طراحی شده توسط متخصصین ، بصورت یکپارچه ریخته می شود .

بدلیل یکپارچگی در نوع ساختمان بتن ، قطعه تولیدی از استحکام بالایی برخوردار شده و مقاومت بالایی نیز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد .

برای تقویت این بتن از یک یا چند لایه شبکه فلزی در داخل بتن استفاده شده که این حالت همانند مسلح کردن بتن معمولی بوسیله میلگرد می باشد .

هزینه تولید این نوع بتن از دیگر مواد ساختمانی به نسبت ویژگی آن پایینتر است.

زمان بسیار کمتری جهت تولید دیوار های بتنی سبک یا قطعات دیگر لازم است .

پرت مواد اولیه جهت تولید بتن سبک بسیار کمتر از بتن معمولی است. چون تمام مراحل تولید در محل مشخصی صورت گرفته و جهت تولید پروسه ای طراحی گردیده است .

بدلیل طراحی کلیه مراحل تولید و وجود نظارت بر تمامی این مراحل ماده تولیدی دارای استاندارد خاصی تعریف شده است . (مهندسی ساز)

خرید مصالح بطور عمده صورت می گیرد و هزینه کمتری برای سازنده در بر خواهد داشت و در نهایت خانه پیش ساخته با قیمت پائین تری عرضه می گردد .

قطعات تولیدی در کارخانه از آزمایشات کنترل کیفیت گذر کرده و در صورت تائید به بازار مصرف
عرضه می گردد .

بتن سبک مسطح بوده که می توان با یک ماستیک کاری ساده بر روی آن رنگ آمیزی کرد.

[ دوشنبه چهارم آذر 1392 ] [ 1:57 ] [ خسروی زاده ]

 گزارش تصویری آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک

آزمایش دانه بندی خاک به روش الک کردن

آزمایش هم ارزی ماسه SE

——————————————-  استاد علیرضا آبشوری  ——————————————–

ادامه تصاویر و توضیحات مختصر  در

 

آزمایش اول ، آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک بود که در ابتدا بچه ها در ظرف های مخصوص نمونه برداری کردند

سپس ظرف و نمونه درون آن با ترازوی دیجیتال با دقت ۱ گرم اندازه گیری شد

سپس نمونه را در کوره با دمای ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت قرار میدهیم تا خشک شود

سپس اختلاف وزن خشک و مرطوب به وزن خشک مقدار درصد رطوبت را به ما می دهد

—————————–

آزمایش دوم ، ترسیم نمودار دانه بندی خاک به روش الک کردن بود

از الک های درشت ۱۰ ، ۱۶ و ۲۰۰ به ترتیب استفاده کردیم

و بعد از تکان دادن توسط شیکر ( یا انسان )

سپس خاک مانده روی الک ها را با ترازو وزن میکنیم

ضمنا خاک عبوری از الک ۲۰۰ با قطر کمتر از ۰٫۰۷۵ میلیمتر ریزدانه بوده و منحنی دانه بندی آن  با روش هیدرومتری رسم میشود

با استفاده از قطر دانه ها در مبنای لگاریتمی و درصد عبوری از الک ها نمودار دانه بندی درشت دانه ها رسم میشود

مقایسه ابعاد دانه ها بخوبی در شکل زیر نشان داده شده است

—————————————-

آزمایش سوم ، آزمایش هم ارزی ماسه (SE)

110 گرم ماسه رد شده از الک ۴٫۷۵ میلیمتر را در لوله ریخته و محلول شوینده اضافه میکنیم ( طبق دستورالعمل)

سپس ۱۰ دقیق ساکن نگه داشه و بعد از آن با شیکر آن را تکان می دهیم

هم چنین محلول شوینده از کلرور کلسیم ، گلیسیرین و فرم آلدئید در آب مقطر است

و در ظرف مخصوص به شکل زیر نگه داری میشود

در پایان ۲۰ دقیقه بعد از ساکن گذاشتن لوله ( بعد از تکان دادن ) ، از نسبت ارتفاع انتهای استوانه تا بخش ماسه ای (h2)

به ارتفاع انتهای استوانه تا بخش دلمه شده مخلوط (h1) ضربدر صد عدد هم ارز ماسه ای گزارش می شود

[ چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ] [ 4:11 ] [ خسروی زاده ]
عملیات خاکی(خاکبرداری وگودبرداری,پخش و تسطیح)

منظور از خاكبرداري و گودبرداري عبارتست از برداشت خاكهاي محوطه، گودبرداري پي ساختمانها و محل ابنيه فني تأسيسات، برداشت خاك از منابع قرضه با وسايل، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد تأييد تا تراز و رقومهاي خواسته شده در نقشه‌هاي اجرايي و دستورالعملهاي دستگاه نظارت.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ] [ 13:23 ] [ خسروی زاده ]

دانشمندان هلندي بتن جديدي ساخته اند که آلودگي هوا را جذب و هوا را تصفيه مي کند.بتن جديد ساخته شده در هلند که آزمايشهاي مختلف بر روي آن انجام شده است مي تواند حدود چهل و پنج درصد از دي اکسيد خطرناک منتشر شده از خودروها را جذب کند. براساس اين گزارش؛ شهرهاي مدرن در آينده مي توانند از بتن موسوم به بتن سبز براي ساخت و ساز استفاده کنند. اين بتن توانايي جذب نيتروژن توليد شده توسط خودروها را دارد که ماده اي خطرناک براي سلامتي افراد است. محققان دانشگاه "ايندهوون" با آزمايشهاي مختلف بر روي اين بتن جديد متوجه شده اند که اين محصول جديد توانايي جذب چهل و پنج درصد از گازهاي سمي خطرناک توليد شده توسط خودروها را مانند سي او دو، نيتروژن دارد. گاز دي اکسيد نيتروژن که به بارش باران هاي اسيدي منجر مي شود براي سلامتي افراد هم بسيار خطر است. بتن جديد همچنين مي تواند به پاکسازي هوا هم کمک کند زيرا اين محصول جديد شامل دي اکسيدتيتانيوم است که مي تواند گازهاي سمي توليد شده توسط خودروها را جذب و در هنگام تابش آفتاب اين مواد سمي را به نيترات تبديل کند. پيش از اين دانشمندان ژاپني از حدود دوازده سال پيش تحقيقاتي در باره ساخت بتني با قابليت هاي مشابه را شروع کرده بودند

[ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ] [ 12:32 ] [ mk ]

[ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ] [ 13:11 ] [ خسروی زاده ]
آکواریوم در معماری داخلی
بسیاری از معماران و طراحان داخلی تنها به پیش بینی مکانی برای قرار گیری آکواریوم بسنده می کنند و از محدودیت استفاده آکواریوم در محیط های خاص غافلند . بکار گیری غیر اصولی آکواریوم نه تنها به زیبایی فضا کمک نمی کند بلکه با رشد جلبکها منظر زننده ای را ایجاد می نمایند.

وجود آشفتگی در زندگی شهری و صنعتی امروز ضرورت ایجاد آرامش را دو چندان می کند ، برای دستیابی به این مهم روشهای متعددی در پیش روی ما قرار دارد و تنها با باز کردن چشم سومی می توان بر این مقوله تسلط یافت . یکی از روشهای رسیدن به آرامش دسترسی به محیط طبیعی است ، متاسفانه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه انسان با طبیعت به میزان قابل توجه ای قطع شده است و انسان همواره در تلاش است تا این خلاء بزرگ را با کشاندن گوشه هایی از طبیعت به محل زندگی خود پر کند . در کشور های توسعه یافته آکواریوم جزئی از دکوراسیون داخلی منازل ، فروشگاه ها و اماکن تجاری بشمار می رود . روانشناسان معتقدند ۱۵ دقیقه تماشای آکواریوم می تواند انسان را به مدت ۴۸ ساعت شاداب نگه دارد و بر تمرکز افراد جهت یادگیری بیافزاید. گذشته از آن آکواریوم می تواند به زیبایی معماری داخلی بنا کمک شایانی کند ، البته رعایت اصول صحیح در بکار گیری آکواریوم بسیار مهم و قابل اهمیت است .


بسیاری از معماران و طراحان داخلی تنها به پیش بینی مکانی برای قرار گیری آکواریوم بسنده می کنند و از محدودیت استفاده آکواریوم در محیط های خاص غافلند . بکار گیری غیر اصولی آکواریوم نه تنها به زیبایی فضا کمک نمی کند بلکه با رشد جلبکها منظر زننده ای را ایجاد می نمایند.

بنابر این جهت طراحی و تعبیه آکواریوم در طرح خود میبایست عوامل زیر را مورد توجه قرار داد :

انتخاب گونه زیستی آکواریوم

آکواریوم ها را می توان به چهار گونه استوایی ، مرجانی ( آب شور ) ، رودخانه ای و مردابی طراحی کرد ، انتخاب گونه ای خاص به شرایط اقلیمی مکانی که آکواریوم در آن قرار می گیرد بستگی دارد. به عنوان مثال انتخاب طرح استوایی مستلزم و جود نور طبیعی مناسب و دمای معتدل است .

در اینجا بصورت جداگانه گونه های مختلف را مورد بر رسی قرار می دهیم.

طراحی آکواریوم استوایی

همان طور که قبلا” گفته شد ساختار آکواریوم استوایی به گونه ایست که نیازمند نور زیاد و دمای مناسب است ، البته نور بیش از حد نیز باعث رشد نا متجانس جلبکها می شود و به ظاهر آکواریوم لطمه زیادی می زند .

در طراحی اکواریوم استوایی از گیاهان آبزی بصورت فشرده استفاده نمایید و سعی کنید حتی الامکان تمامی نقاط آکواریوم را پوشش دهید . از گیاهان استوایی می توان والیز نریا ، کریپتون و برگ سیبی را نام برد .

دمای مناسب برای این گونه ۲۸ تا ۳۲ درجه سانتیگراد است. مرحله بعد انتخاب گونه ماهیان است ، گوپی ، آنجل ، بلک ویدو ، نئون و انواع تترا ها ماهیان آکواریوم استوایی را تشکیل می دهند .

طراحی آکواریوم مرجانی

همان طور که از نامش پیداست ، آکواریوم مرجانی محیطی پوشیده از مر جان ها و صدف های در یایی است .

آب این گونه شور است و می بایست از ماهیان آب شور ( دریایی ) استفاده کرد . دلقک ماهی ، آنجل آنتن دار ، خفاش ، خروس دریایی می توانند به عنوان ماهیان این گونه انتخاب شوند.

طراحی آکواریوم رود خانه ای

همه می دانیم که رودخانه ها پوشیده از قلوه سنگ و صخره های سنگی هستند ، بنابر این سعی کنید آکواریوم را به شکل کف رود خانه طراحی کنید ، استفاده از تعدادی صخره کوچک آکواریوم را به محیط طبیعی نزدیکتر می کند .

بهتر است در آکواریوم رودخانه ای از ماهیان گوشتخوار استفاده کنید ، ماهیان مناسب این محیط اسکار ، دراگون ، کارد ماهی ، و انواع سیچلاید ها هستند .

استفاده از گیاه در این آکواریوم پیشنهاد نمی شود زیرا معمولا” توسط ماهیان نابود و ریشه کن می شوند . دمای مناسب برای این گونه ۲۲ تا ۲۸ در جه سانتیگراد با نور ملایم است .

طراحی آکواریوم مردابی

ماهیان مناسب این گونه را فایتر ، کت فیش ، پوزه خرگوشی و گورامی ها تشکیل می دهند . گیاه گندمی نیز مناسب ترین گیاه برای این آکواریوم است.

بر خلاف تصور مردم ما راه اندازی و نگهداری یک آکواریوم بسیار ساده است و نیازمند داشتن تخصص خاصی نیست . خوشبختانه در ایران به میزان قابل ملاحضه ای فرهنگ نگهداری آکواریوم رشد کرده است و افراد زیادی به پرورش و نگهداری این موجودات دوست داشتنی روی آورده اند.

[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 3:36 ] [ خسروی زاده ]

در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت انتخاب شهر عشق‌آباد به عنوان یکی از رکورد داران گینس برگزار شد، رئیس جمهور این کشور هم در این مراسم شرکت کرد.

 
 
در این مراسم، «کریگ گلندی» سردبیر کتاب رکوردهای گینس که به این مناسبت از انگلیس به ترکمنستان سفر کرده است، گواهینامه مربوطه را به «رجب گلدی نورمحمداف» شهردار عشق‏‌آباد تقدیم کرد.
 
سردبیر کتاب رکوردهای گینس در سخنانی در مراسم مذکور اعلام کرد که شهر عشق‏‌آباد به دلیل داشتن بیشترین تعداد ساختمان‏‌ها با نمای سنگ مرمر سفید در کتاب گینس ثبت شده است.
 
 
وی افزود: در عشق‏‌آباد 543 ساختمان جدید ساخته شده‏ است که کلیه نمای ظاهری آنها به مساحت 4.514 میلیون متر مربع با سنگ مرمر پوشیده شده است که این مورد در دنیا بی‌نظیر است و این شهر رکورد جهانی را شکست.
 
وی افزود: کلیه ساختمان‌های جدید پوشیده با سنگ مرمر در عشق‏‌آباد و مساحت آنها، محاسبه و ثبت شده‏ است.
 
این گزارش حاکیست که «قربانقلی بردی‏ محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان نیز در مراسم مذکور ضمن استقبال از ثبت شهر عشق‏‌آباد در کتاب گینس، اعلام کرد که دولت این کشور با هماهنگی مجلس با توجه به موارد فوق، تصمیم گرفته است که روز 25 ماه می را به عنوان روز ملی شهر عشق‏‌آباد نامگذاری کند.
 
وی همچنین در این همایش فرمان جدیدی را نیز در ارتباط با گسترش مساحت و حدود شهر عشق‏‌آباد و الحاق مناطق مسکونی حومه به این شهر صادر کرد.
 
از سوی دیگر، رئیس مجلس ترکمنستان نیز در سخنانی اعلام کرد که کلیه طرح‌های جدید ساخت و ساز در عشق‏‌آباد را در نهایت رئیس جمهور این کشور بررسی و تأیید کرده است که به همین مناسبت به بردی‏ محمداف عنوان «معمار نامی ترکمنستان» اعطا می‏‌شود.
 
شهر عشق‌آباد اولین باری نیست که در کتاب رکورد جهانی گینس ثبت می‏‌شود.
 
مقامات این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق که سرشار از منابع غنی گاز است، میلیاردها دلار برای تغییر شکل شهر عشق‏‌آباد (شهری با یک میلیون نفر جمعیت) هزینه می‏‌کنند.
 
این در حالی است که قربانقلی بردی‏ محمد‏اف رئیس جمهور این کشور سال گذشته بزرگترین چرخ‌وفلک با کابین‏‌های شیشه‏‌ای در جهان را در این شهر افتتاح کرد و نام این چرخ و فلک نیز در کتاب گینس ثبت شد.
 
یک برج تلویزیونی 211 متری نیز در عشق‏‌آباد به شکل ستاره ساخته شده‏ است که نام این سازه نیز به عنوان بزرگترین ساختمان ستاره‏‌ای شکل جهان در کتاب گینس به ثبت رسیده‏ است.
 
به گفته مسؤلان کتاب گینس، بزرگترین فرش جهان در ترکمنستان بافته شده است و بزرگترین میله پرچم در دنیا که 133 متر طول دارد نیز در این کشور قرار دارد.
 
 
 

[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 4:44 ] [ خسروی زاده ]

ماندگارترین حضور ورزشی

ژاك هرتزوگ (Jacques Herzog) و پیر دمورن (Pierre de Meuron) هر دو در سال 1950 در شهر باسل (Basel) سوئیس به دنیا آمده و تحصیلات خود را در انیستیتو تكنولوژی سوئیس (ETH) در شهر زوریخ در سال 1975 به اتمام رساندند. ژاك هرتزوگ و پیر دمورن در سال 1978 شركت معماری خود را با عنوان Herzog & de Meuron تاسیس نمودند. شاید بتوان گفت هرتزوگ و دمورن عمده شهرت خود را مدیون طراحی گالری جدید هنر مدرن موزه تیت (Tate Museum) در لندن هستند. این پروژه كه در واقع تبدیل نیروگاه عظیم برق در كنار رودخانه تایمز (Thames River) به یك گالری بود، تحسین گسترده همگانی را در پی داشت.

هرتزوگ و دمورن ضمن تدریس در دانشگاه‌هایی چون دانشگاه كورنل (Cornell)، دانشگاه هاروارد (Harvard) و انیستیتو تكنولوژی سوئیس (ETH)، تاكنون پروژه‌های مختلفی چون ساختمان‌های مسكونی، آپارتمان، كتابخانه، مدرسه، استودیو عكاسی، هتل، ساختمان‌های خدمات رفاهی راه‌آهن، دفاتر اداری، كارخانه و چندین موزه و مجموعه ورزشی را طراحی نموده‌اند. این دو معمار در سال 2001، موفق به دریافت جایزه معماری پریتزكر شدند.

آنچه كه به نوعی سبب تمایز هرتزوگ و دمورن نسبت به معماران حرفه‌ای چون فرای اتو (Frei Otto) طراح استادیوم المپیك مونیخ، رنزو پیانو (Renzo Piano) طراح استادیوم سن نیكولا (San Nocola) در شهر باری (Bari) ایتالیا، نورمن فوستر (Norman Foster) و HOK طراح استادیوم ویمبلی (Wembley Stadium) و … می‌كند، حضور گسترده و چشمگیر ایشان در عرصه معماری ورزشی به خصوص طراحی استادیوم می‌باشد.

طراحی تقریبا هم زمان ورزشگاه‌های سه رویداد بزرگ جهان ورزش، یعنی طراحی استادیوم آلیانز در شهر مونیخ كه بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2006 در آن برگزار خواهد شد، طراحی استادیوم اصلی المپیك 2008 پكن و طراحی استادیوم مركزی مسابقات فوتبال جام ملت¬های اروپا 2008 در شهر باسل (زادگاه هرتزوگ و دمورن) سوئیس (كه به طور مشترك با میزبانی هم زمان سوئیس و اتریش برگزار خواهد شد.) نمونه‌ای از مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی اخیر هرتزوگ و دمورن می‌باشند.

استادیوم آلیانز مونیخ

در شمال شهر مونیخ و میان تپه‌ها و علف‌زارهای بیرون شهر (مابین شهر و فرودگاه مونیخ)، پیكره مشبك فشرده‌ای با عنوان استادیوم آلیانز قرار گرفته است. هیجان حاصل از این پیكره نورانی كه از فاصله بسیار دور نیز قابل رویت است، به قدری است كه افرادی را كه علاقه‌ای به رویدادهای ورزشی ندارند را نیز به سوی خود جذب می‌كند.

ایده اصلی معماران استادیوم، هرتزوگ و دمورن، سنت شكنی در شیوه طراحی رایج استادیوم‌های ورزشی بود. آنها قاعده كلی طراحی استادیوم را كه تقریبا از سال 1972 (زمانی ‌كه فرای اتو (Frei Otto) استادیوم المپیك مونیخ را طراحی كرد)، شروع شده بود و روش غالب در طراحی پوشش سقف استادیوم‌های ورزشی و شیوه پایداری آن (فرم‌های سازه) به‌شمار می‌رفت، كنار نهادند.

آنها با استناد به این كه طراحی استادیوم یك امر انسان‌ساز فرهنگی است نه یك كار مهندسی صرف، كار طراحی را آغاز كردند. منبع الهام آنها در طراحی استادیوم، معماری بر مبنای فرم سازه‌های كششی و سیستم‌های خرپایی یا ایده‌ای چون سازه یك پل معلق نبود، بلكه تصویر كلاژ شده‌ای از نمایش بازیكنان فوتبال در یك تئاتر باروك بود.

همچنین هرتزوگ و دمورن بر این باور بودند كه، استادیوم‌ها تنها مكان‌هایی برای تماشای یك مسابقه ورزشی نیستند، بلكه همچون یك شهر كوچك دارای رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، تسهیلات برگزاری همایش‌ها و امكانات رفاهی دیگر برای برگزاركنندگان و رسانه‌های گروهی می‌باشند كه در این میان شیوه پوشش سقف و گاه خودنمایی سازه آن به عنوان ویژگی منحصربفرد استادیوم تنها بخشی از معماری آن را شكل می‌دهد.

در خصوص فضای داخلی استادیوم نیز، اولین مسئله مورد توجه آنها، ایجاد نزدیك‌ترین رابطه و هیجان ممكن میان بازیكنان و تماشاگران فوتبال بود. فضایی كه هرتزوگ و دمورن آن را به تئاتر های گلوب شكسپیری یا دهانه آتشفشان (به سبب وجود حرارت و التهاب ناشی از گدازه‌ها) تشبیه می‌كنند. زمانی كه استادیوم در طی یك مسابقه مملو از تماشاگر است‌، در این صورت است كه معماری به كنار رفته و تماشاگران و بازیكنان برای تجربه‌ای از جنس هیجان به جزئی از بنا تبدیل می‌شوند. این فضا (سكوهای تماشاگران) به مثابه مكانی است كه كیفیت‌های فضایی آن به وسیله شیب قرارگیری صندلی‌ها، حس پیوستگی میان قسمت‌های زیرین و بالایی، ایجاد حالت انحنا و خمیده در ردیف‌های صندلی‌ها برای القا حس بیشتری از احاطه‌داشتن بر بازی، و پوشش سازه پشت تماشاگران و سپس صفحات مات ETFE، تعیین می‌شود.

برای رسیدن به چنین كیفیتی كه مورد نظر هرتزوگ و دمورن بود، آنها 66000 صندلی تماشاگران را در سه تراز به شكل مورد نظر خود آرایش دادند. پوشش نقره‌ای صندلی‌های استادیوم كه از نوع استاندارد تاشو، صندلی های VIP و صندلی‌ لژ (The Box Seat) می‌باشند، سبب می‌شود كه صندلی‌ها بسته به زاویه برخورد نور، رنگ‌مایه‌های مختلفی منعكس كنند و این عامل حالت‌های بصری مختلفی را در استادیوم ایجاد می‌نماید. البته تعداد 10000 صندلی كه در هركدام از دو جایگاه شمالی و جنوبی قرار گرفته‌اند به صورت صندلی‌های متحرك می باشند كه در موارد ضروری برچیده شده و تماشاگران به صورت ایستاده تماشا خواهند نمود.

پوشش سقف (سقف استادیوم مساحتی حدود 37600 مترمربع را پوشش می‌دهد) و نمای بیرونی استادیوم، كه به صورت پیوسته می‌باشند، پوسته‌ای تشكیل یافته از سیستم ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) است كه به صورت توده‌های لوزی شكل قرار گرفته‌اند. (تصویر 4) سیستم ETFE از یك سری المان‌های نورانی رنگی همانند یك صفحه عظیم LED (Light Emitting Diodes) می‌باشد كه قابلیت تغییر و تبدیل به رنگ‌های مختلف را دارد.

این سیستم مطابق با برنامه تیم‌های فوتبال مونیخی كه در زمین مسابقه دارند، یعنی قرمز و سفید برای باشگاه بایرن مونیخ (FC Bayern Munich) كه لباس‌های قرمز دارند و سفید و آبی برای باشگاه مونیخ 1860(TSV 1860) كه لباس‌های آبی دارند، به وسیله سیستم دیجیتالی ارسال كنترل شده گازهای رنگی در توده‌های لوزی شكل ETFE، تغییر رنگ می‌دهد. این پوشش طی روز، سفیدی مرواریدسانی دارد و در طول شب به صورت پیكره‌ای سرخ‌فام می‌درخشد، و چنان كه گفته شد بسته به بازی تیم به رنگ های سفید و آبی و سفید و قرمز تبدیل می‌شود.

هرتزوگ و دمورن معتقدند كه نمای بیرونی استادیوم تجسمی از یك ایده ناپایدار و بی‌ثبات است، كه با پویایی و تغییر خود هیجان درون استادیوم را هم‌زمان به بیرون نیز منتقل می‌كند. علاوه بر این، نوع پوسته نمای بیرونی و توانایی آن در تغییر رنگ، این امكان را می‌دهد تا استادیوم جلوه چشمگیرتری داشته باشد و احساس سبكی و بی وزنی نسبت به سازه سنگین بتنی بنا ایجاد نماید.

لنداسكیپ استادیوم نیز با تپه‌ها و علف‌زارهای موجود تركیب شده و نحوه قرارگیری استادیوم در سایت آلیانز به گونه‌ای است كه استادیوم همچنان كه (از سمت شهر) به سایت نزدیك می‌شویم به آرامی پدیدار می‌شود. مجموعه استادیوم آلیانز علاوه بر تسهیلات و امكانات لازم برای یك استادیوم، دارای دو رستوران اختصاصی هركدام با ظرفیت 1500 نفر برای تیم مونیخ 1860 در شمال استادیوم و برای تیم بایرن مونیخ در جنوب آن می‌باشد.

بی‌شك می‌توان استادیوم آلیانز مونیخ و استادیوم المپیك پكن را، به دلیل طراحی استادیوم دو رویداد بزرگ تاریخ ورزش جهان و هم به دلیل نقطه اوجی در طراحی خاص این دو معمار سوئیسی یعنی تاكید بر طراحی سطح و پوسته بیرونی كه پیش از این دو پروژه نیز در كارهای قبلی این دو معمار می‌توان مشاهده نمود، نقطه عطفی در میان پروژه‌های هرتزوگ و دمورن قلمداد نمود.

استادیوم آلیانز مونیخ كه عملیات ساخت آن از 21 اكتبر 2002 شروع شده بود، در 30 می 2005 بازگشایی و با بازی دوستانه دو تیم هم‌شهری مونیخ 1860 و بایرن مونیخ، در 2 جولای 2005 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 4:43 ] [ خسروی زاده ]

علل مختلفی كه باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شود همراه با lمدیریت حفاظت بتن علائم هشدار دهنده دیگری كه كار تعمیرات را الزامی می دارند، در این مطلب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند: -1- نفوذ نمكها  (INGRESS OF SALTS)
نمكهای ته نشین شده كه حاصل تبخیر و یا جریان آبهای دارای املاح می باشند و همچنین نمكهایی كه توسط باد در خلل و فرج و تركها جمع می شوند، هنگام كریستالیزه شدن می توانند فشار مخربی به سازه ها وارد كنند كه این عمل علاوه بر تسریع و تشدید زنگ زدگی و خوردگی آرماتورها به واسطه وجود نمكهاست. تر وخشك شدن متناوب نیز می تواند تمركز نمكها را شدت بخشد زیرا آب دارای املاح، پس از تبخیر، املاح خود را به جا می گذارد.

1-2- اشتباهات طراحی  (SPECIFICATION ERRORS)
به كارگیری استانداردهای نامناسب و مشخصات فنی غلط در رابطه با انتخاب مواد، روشهای اجرایی و عملكرد خود سازه، می تواند به خرابی بتن منجر شود. به عنوان مثال استفاده از استانداردهای اروپایی و آمریكایی جهت اجرای پروژه هایی در مناطق خلیج فارس، جایی كه آب و هوا و مواد و مصالح ساختمانی و مهارت افراد متفاوت با همه این عوامل در شمال اروپا و آمریكاست، باعث می شود تا دوام و پایایی سازه های بتنی در مناطق یاد شده كاهش یافته و در بهره برداری از سازه نیز با مسائل بسیار جدی مواجه گردیم.

1-3- اشتباهات اجرایی  (CON STRUCTION ERRORS)
كم كاریها، اشتباهات و نقصهایی كه به هنگام اجرای پروژه ها رخ می دهد، ممكن است باعث گردد تا آسیبهایی چون پدیدهء لانه زنبوری، حفره های آب انداختگی، جداشدگی، تركهای جمع شدگی، فضاهای خالی اضافی یا بتن آلوده شده، به وجود آید كه همگی آنها به مشكلات جدی می انجامند.
این گونه نقصها و اشكالات را می توان زاییدهء كارآئی، درجهء فشردگی، سیستم عمل آوری، آب مخلوط آلوده، سنگدانه های آلوده و استفاده غلط از افزودنیها به صورت فردی و یا گروهی دانست.

1-4- حملات كلریدی   (CHLORIDE ATTACK)
وجود كلرید آزاد در بتن می تواند به لایهء حفاظتی غیر فعالی كه در اطراف آرماتورها قرار دارد، آسیب وارد نموده و آن را از بین ببرد.
خوردگی كلریدی آرماتورهایی كه درون بتن قرار دارند، یك عمل الكتروشیمیایی است كه بنا به خاصیتش، جهت انجام این فرآیند، غلظت مورد نیاز یون كلرید، نواحی آندی و كاتدی، وجود الكترولیت و رسیدن اكسیژن به مناطق كاتدی در سل  (CELL)خوردگی را فراهم می كند.
گفته می شود كه خوردگی كلریدی وقتی حاصل می شود كه مقدار كلرید موجود در بتن بیش از 6/0 كیلوگرم در هر متر مكعب بتن باشد. ولی این مقدار به كیفیت بتن نیز بستگی دارد.
خوردگی آبله رویی حاصل از كلرید می تواند موضعی و عمیق باشد كه این عمل در صورت وجود یك سطح بسیار كوچك آندی و یك سطح بسیار وسیع كاتدی به وقوع می پیوندد كه خوردگی آن نیز با شدت بسیار صورت می گیرد. از جمله مشخصات (FEATURES ) خوردگی كلریدی، می توان موارد زیر را نام برد:
(الف) هنگامی كه كلرید در مراحل میانی تركیبات (عمل و عكس العمل) شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته ولی در انتها كلرید مصرف نشده باشد.
(ب) هنگامی كه تشكیل همزمان اسید هیدروكلریك، درجه PH مناطق خورده شده را پایین بیاورد. وجود كلریدها هم می تواند به علت استفاده از افزودنیهای كلرید باشد و هم می تواند ناشی از نفوذیابی كلرید از هوای اطراف باشد.
فرض بر این است كه مقدار نفوذ یونهای كلریدی تابعیت از قانون نفوذ FICK دارد. ولی علاوه بر انتشار (DIFFUSION) به نفوذ(PENETRATION)  كلرید احتمال دارد به خاطر مكش موئینه (CAPILLARY SUCTION) نیز انجام پذیرد.

1-5- حملات سولفاتی  (SULPHATE ATTACK)
محلول نمكهای سولفاتی از قبیل سولفاتهای سدیم و منیزیم به دو طریق می توانند بتن را مورد حمله و تخریب قرار دهند. در طریق اول یون سولفات ممكن است آلومینات سیمان را مورد حمله قرار داده و ضمن تركیب، نمكهای دوتایی از قبیل:THAUMASITE  و  ETTRINGITEتولید نماید كه در آب محلول می باشند. وجود این گونه نمكها در حضور هیدروكسید كلسیم، طبیعت كلوئیدی(COLLOIDAL)  داشته كه می تواند منبسط شده و با ازدیاد حجم، تخریب بتن را باعث گردد. طریق دومی كه محلولهای سولفاتی قادر به آسیب رسانی به بتن هستند عبارتست از: تبدیل هیدروكسید كلسیم به نمكهای محلول در آب مانند گچ (GYPSUM) و میرابلیت MIRABILITE كه باعث تجزیه و نرم شدن سطوح بتن می شود و عمل LEACHING یا خلل و فرج دار شدن بتن به واسطه یك مایع حلال، به وقوع می پیوند.

[ پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 ] [ 17:54 ] [ خسروی زاده ]
امه ی ایتبس+کاملا تصویری[تصویر: 9argvk855hocdnsivi0q.gif]

برای بدست آوردن مقدار میلگرد از برنامه ی ایتبس ،اول ما باید سازه رو توی برنامه ی ایتبس آنالیز و بعد طراحی کنیم.
شکل کلی بعد از پایان طراحی در برنامه ی ایتبس به صورت زیر هست.

[تصویر: h4pnrf5owyc9r7esn9ke.gif]

در صورتی که مشکلی پیش اومده باشه میتونید به طریق زیر این صفحه رو اجرا کنید.

[تصویر: 63jk0zwixzxlq8a1g6rc.gif]

اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که واحد برنامه رو به cm تغییر بدیم.

[تصویر: cv5t84r00d9ru6cok6.gif]

حالا با هم میخوای تیر مورد نظر رو طراحی کنیم(مقدار میلگرد لازم در بالا و پایین تیر)

[تصویر: ovvt5m19vtphs4lphsbc.gif]

نکته ی رو که باید اینجا یادآوری کنم اینه که تیرهای بتنی (قاب خمشی) به دلیل ماهیتی که دارن مقدار نیروی وارده در ابتدا و انتهای تیر بیشتر از مقدار نیرویی هست که در وسط دهانه ی تیر وارد میشه البته بعضی وقت ها هم که مقدار دهانه زیاد باشه یا نیروی متمرکزی به وسط تیر وارد بشه میتونه عکس گفته ی بالا رخ بده ولی به هر حال 90 درصد تیر ها با این قانون به دنیا میان.
برنامه ی ایتبس هم تیرها رو به سه قسمت تقسیم میکنن یک سوم ابتدایی یک سوم میانی و یک سوم انتهایی و مقدار میلگرد رو در هر قسمت به صورت عدد که در اصل مساحت میلگرد لازم هست نمایش میده

[تصویر: dg6wkg9juerhojquav.gif]

در ضمن همون طوری که میبینید در هر قسمت دو عدد نوشته شده به این صورت که نوشته ی بالای تیر مقدار مساحت میلگرد های بالایی تیر و نوشته ی پایین تیر مقدار مساحت میلگردهایی پایینی تیر هستند.

[تصویر: aj4g4fls18jr5nesu3r4.gif]

روش کار هم به این صورت هست که ما میام میبینیم چه مقدار (مساحت) میلگرد مورد نیاز هست و بعد میریم سراغ اشتایل و میبینیم این مساحت مثلا چند تا میلگرد 20 میشه
تکنیک کار: تکنیک های زیادی برای این کار هست ولی من یکیش رو توضیح میدم و به نظر خودم راحت ترین تکنیک هست
بیام ببینیم چقدر میلگرد توی وسط تیر میخوایم و اون رو به طور سراسری توی کل تیر اجرا کنیم با این کارمون مقدار میلگرد مورد نیاز یک سوم میانی تیر رو بر طرف کردیم حالا میریم میبینیم یک سوم ابتدا و انتهایی تیر چه مقدار میلگرد کم دارن و مقدار میلگرد کمبود رو به صورت میلگرد های تقویتی در ابتدا و انتهای تیر قرار میدیم.
به طور مثال در تیر زیر

[تصویر: gpdvihhvlboo813a49n3.gif]

مقدار میلگرد وسط تیر در قسمت پایین تیر برابر 9.609 هست حالا فرض کنید میخوایم از میلگرد 20 استفاده کنیم ، میریم سراغ اشتایل

[تصویر: y7wg7imdhtlln55l3c.gif]

همون جوری که میبینید مساحت 3 تا میلگرد 20 میشه 9.43 که از مساحت خواسته شده کمتر هست پس میریم سراغ 4 تا میلگرد 20 که میشه 12.57 پس ما 4 تا میلگرد 20 در وسط دهانه و در پایین تیر نیاز داریم که این مقدار رو به صورت سراسری در کل تیر میندازیم.
حالا برای ابتدا و انتهای تیر قسمت پایین تیر میخوایم میلگردش رو محاسبه کنیم،همونجوری که میبینید مقدار میلگرد مورد نیاز در ابتدا و انتهای تیر از 12.57(مساحت 4 تا میلگرد 20) کمتر هست پس نیازی به میلگرد تقویتی نیست.( هر چند که میتونستم 3 تا میلگرد 20 هم بندازیم)

در آخر دتایل اجرایی این تیر به شکل زیر میشه.

[تصویر: ye781l3rr2u6p2yjqx36.gif]


اینم یه مثال دیگه برای حل شدن تعدادی از مشکلات و ابهامات دوستان

آرماتورهای قرمز آرماتور های تقویتی میباشند[تصویر: ujb29t5j59ntxk3om4.gif]


[ پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 ] [ 16:5 ] [ خسروی زاده ]


در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی ویژه رعایت نکات زیر ضروری است:
۱- مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ در ساختمان های دارای اهمیت زیاد (بناهای ضروری) فقط باید از سیستم ها یی که ویژه هستند استفاده شود. بند ۲-۴-۷ آئین نامه ۲۸۰۰
۲- سیستم های باربر:
دال دو طرفه از مناسب ترین سیستم های بار بر ثقلی به شمار می رود.
۳- ضخامت دال:
ضخامت دال باید قبل از شروع عملیات مدل سازی به کمک روش دستی محاسبه شود.
بهترین و دقیق ترین روش برای این کار استفاده از نرم افزار safe می باشد. دال یک طبقه باید مدل شود و کفایت آن از لحاظ کنترل
خیز و میلگرد مورد نیاز در این برنامه کنترل شود در آئین نامه بتن ایران ضخامت
دال:
برای دال هائی که ۴ طرف آنها پیوسته میباشد: T(min) =O/180
برای دال هائی که ۴ طرف آنها آزاد باشد : T(min) = O/140
برای دو طر ف آزاد میانگین خواهیم گرفت
۴- بارگذاری:
برای براورد بار دیوارهای داخلی ۱۰ سانتی متری ابتدا وزن کل پارتیشن ها ی طبقه محاسبه شده سپس این وزن روی سطح طبقه پخش می شود.
بار دیوارهای جانبی نیز مستقیما روی تیر های جانبی پخش می شود
۵- بارگذاری جانبی زلزله
مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ میتوان زمان تناوبی سازه را به میزان حداکثر ۲۵% افزایش داد مشروط به اینکه از زمان تناوبی محاسباتی (تئوری) بیشتر نشود
(!) زمان تناوبی تجربی :T= 0.07x (h) 0.75 (بتنی)
که منظور ضرب این مقدار در عدد ۱٫۲۵ می باشد
۶- در معرفی مشخصات مصالح
الف) مبنای برنامه برای تقسیم بار سقف فاصله مرکز تا مرکز می باشد اما بار واقعی از بر تیر تا بر تیر قرار دارد
ب) برنامه ETABS وزن تیر ها و ستون ها را بر مبنای فاصله مرکز تا مرکز آنها محاسبه می کند و وزن ناحیه فصل مشترک تیر و ستون دو بار محاسبه می شود که برای حل این مشکل طبق زیر عمل می کنیم:
وزن دال به طور کامل محاسبه می شود و در عوض وزن تیر را به نسبت ناحیه مشترک آن با دال کاهش می دهیم .در مورد ناحیه باقی مانده که بین تیر و ستون مشترک است،فرض میکنبم این ناحیه جزء تیر می باشد و اثر کاهش آن روی ستون خواهیم دید. یک راه حل برای رفع این مشکل اصلاح جرم واحد حجم ووزن واحد حجم تیر ها و ستون ها می باشد در واقع این کار به معنی تعریف چند نوع مصالح می باشد.

W = (0.60/0.80) x 2400=A وزن واحد حجم اصلاح شده تیر
W =[5.00/(5.80-0.60)] x 2400= B kg/m 3وزن واحد حجم اصلاح شده ستون و به همین ترتیب جرم اصلاح شده تیر را حساب میکنیم
حال این اعداد یعنی ,.. A,B را در پنجره Material Property Data وارد میکنیم
معمولا می توان از اثر اختلاف ارتفاع ستون چشم پوشی کرد ولی در مورد تیر قابل اغماض نیست
این مشکل در سازه های بتنی با مقاطع بزرگ به شدت در آنالیز و طراحی دخیل میباشد اما در سازه هایی با مقاطع کوچک و نیز سازه های فولادی چندان تأثیری ندارد.
۷- معرفی مقاطع:
در جعبعه Reinforcement Data اگر مقادیر آرماتور در دو انتها تعیین شود طراحی دقیق تر خواهد شد در غیر این صورت Etabs خودش محاسبه میکند.
۸- معرفی مقطع دال:
در صفحه Wall/Slab section برای دال های مسطح ضخامت غشائی با ضخامت خمشی همواره برابر است(برابر ضخامت خود دال) المان دال سه حالت میتواند داشته باشد:
Shell : رفتار کامل صفحه، در این حالت تمام درجه های آزادی فعال می باشد
Membrane : رفتار صرفا غشائی در این حالت درجات آزادی درون صفحه ای فقط آزادند یعنی (سه درجه آزادی دارند)
Plate : صرفآ خمشی در این حالت تنها درجات آزادی برون صفحه ای فعال هستند و بقیه غیر فعال
۹- معرفی حالات بار استاتیکی:
بنا بر آئین نامه ۲۸۰۰ در ساختمان با اهمیت زیاد باید اثر پیچش تصادفی لحاظ شود.
۱۰- حالت بار ویژه WALL)) برای معادل سازی جرم و بار نیز باید معرفی شود. (توضیح در زیر)
۱۱- اگر زمان تناوبی سازه از ۰٫۷۰ بیشتر باشد باید اثر نیروی شلاقی لحاظ شود.
۱۲- امکان معرفی ضریب زلزله به سازه وجود دارد، اما در صورت معرفی ضریب زلزله (بدون استفاده از آئین نامه های موجود ) اثر نیروی شلاقی لحاظ نمی شود.
گزینه توزیع نیروی زلزله با معرفی ضریب زلزله User Coefficient می باشد ، یکی از راه های رفع این مشکل این است که توزیع نیروی زلزله به صورت دستی محاسبه و به برنامه معرفی شود .
راه حل دیگر که مناسب تر به نظر می رسد استفاده از آئین نامه UBC 94 می باشد ، به راحتی می توان پارامتر های آئین نامه ۲۸۰۰ را با آئین نامه UBC94 معادل کرد :
به تشریح چگونگی این موضوع می پردازیم:
اگر ضریب بازتاب را در دو آئین نامه فوق با هم معادل کنیم تمامی ضرایب حذف شده و به رابطه زیر می رسیم
S = T0 0.66
که ضریب T0 برای ما آشناس (۲۸۰۰) حال اگر ضریب بازتاب از ۲٫۵ کوچکتر باشد بدون هیچ مشکلی از UBC94 استفاده می کنیم اما در غیر این صورت ضریب را در نسبت ۲٫۵ به C ی محاسبه شده توسط آئین نامه UBC ، ضرب کرد.
۱۳- در Define menu>Static loadcases>1994 UBC seismic Loading
اگر در تعریف وقرار دادن “S” به مشکل برخوردیم یعنی اگر عدد به دست آمده دارای بیش از دو رقم اعشار باشد،می توانید به دلیل خطی بودن رابطه ضریب اهمیت (ا) با “S” جای این دو را عوض کنید .
۱۴- در پنجره Define static load case names ضریب Self Weight Multiplier که ضریب لحاظ کردن وزن اسکلت سازه می باشد تنها برای بار مرده ۱ است و برای دیگر حالات بار صفر میباشد .

۱۵- در جعبه define mass source تعریف حالت بار WALL در واقع بار نیست و برای در نظر گرفته شدن نصف دیوار زیر طبقه بام معرفی می شود.بار نصف دیوار زیر طبقه بام صرفا جهت محاسبه جرم معرفی میشود .این قسمت از دیوارهای بام، بار نیست ولی جرم است و باید در محاسبات جرم دخالت داده شود ، یادمان باشد که در مورد دیوارهای پارتیشن هم باید این موضوع را رعایت کنیم یعنی دیوار پارتیشن جزء بار مرده طبقه بام نیست اما نصف بار پارتیشن باید در جرم آن لحاظ شود .
۱۶- یادمان باشد که opening سقفی است که سختی ندارد اما میتواند بار سطحی تحمل کند.
۱۷- در اختصاص نواحی صلب انتهائی در جعبه Frame End Length Offsets توصیه می شود به جای کل ناحیه صلب تنها نصف آن از طول انعطاف پذیر کسر شود (Rigid-zone factor =0.50).
18- مطابق آئین نامه ACI باید ترکخوردگی مقاطع بتنی در طراحی در نظر گرفته شود.
تحلیل ∆ P- در سازه های بتنی باید با لحاظ کردن اثرات ترکخوردگی مقاطع انجام شود
“مطابق آئین نامه ACI ممان اینرسی ستون ها در سازه های بتنی باید در ۰٫۷۰ و در تیر ها در ۰٫۳۵ ضرب شود تا اثر ترک خوردگی در محاسبات لحاظ شود” .
۱۹- معرفی دیافراگم صلب درجات آزادی را کاهش می دهد .در صورت معرفی دیافراگم برای یک طبقه آن طبقه سه درجه آزادی خواهد داشت.
۲۰- طراحی مدل:
وقتی سازه بر اساس ضوابط شکل پذیری ویژه (ACI) طراحی می شود موارد زیر کنترل توسط ETABS کنترل خواهد شد
کنترل میلگرد
طولی تیر ها
کنترل مفایت ظرفیت مقطع ستون ها
کنترل جاموت مورد نیاز در
تیرها و ستون ها
کنترل ظرفیت اتصال تیر به ستون ها
منترل ضابطه ستون قوی-
تیر ضعیف
اما ضوابط و معیارهای اجرائی کنترل نخواهد شد به عنوان مثال برنامه مواردزیر را کنترل نخواهد نمود
جاشدن میلگرد در عرض تیر ها
همپوشانی میلگرد
در ستون ها
طول مهاری در تیر ها و ستون ها .
۲۱- یادمان باشد پیش فرض برنامه برای طراحی بر اساس شکل پذیری ویژه Special می باشد.
در بازنگری خروجی ها یک نکته اساسی این است
که اگر در نمایش نسبت نیروی موجود به ظرفیت ستون عدد نمایش شده بزرکتر از ۱٫۰ باشد، باید مقطع بزرگتر شود
جهت نمایش ابن نسبت در جعبه Display Design Results در قسمت Design Output قسمت زیر را انتخاب کنبد
Column P-M-M Interaction Raito
[ پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 ] [ 15:34 ] [ خسروی زاده ]

امروزه متداولترین نوع پی در ساختمانها، پی نواری میباشد. اما با وجود استفاده عمومی از این پیها به نظر میرسد که هنوز در روش طراحی این پی ها ابهاماتی وجود دارد، که نیاز به بحث و بررسی آنها میباشد. در این مقاله ابتدا به روش معمول در طراحی این پی ها توسط همکاران اشاره کوتاهی میشود و در قسمت بعدی ابهامات موجود در این روش طراحی مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
-روش معمول در طراحی پی های نواری
معمولآ مهندسان محاسب پی های نواری را با فرض صلبیت نسبی پی در مقایسه با خاک زیر پی و در نتیجه با فرض توزیع یکنواخت و یا خطی تنش در زیر پی و بدون استفاده از برنامه های کامپیوتری مبتنی بر تئوریهای اجزاء محدود (نظیر نرم افزار SAFE) طراحی میکنند. برای طراحی از 2 ترکیب بارگذاری زیر مطابق آیین نامه ACI استفاده میشود.
1) 1.4D+1.7L
2) 0.75(1.4D+1.7L+1.87E) (D بار مرده، L بار زنده و E بار زلزله میباشد )
سپس با در نظر گرفتن کل مجموعه پی ها به عنوان یک عضو سازه ای گشتاور دوم اینرسی این مجموعه در هر دو جهت اصلی سازه و حول نقطه مرکز سختی پی محاسبه میشود. همچنین با محاسبه مجموع بارهای ثقلی و لنگرهای موجود در مرکز سختی پی، برای هر یک از دو حالت بارگذاری بالا و با استفاده از فرمول توزیع تنش در زیر پی محاسبه میشود.
با به دست آمدن توزیع تنشها در زیر پی، هر یک از نوارهای پی به صورت یک تیر چند دهانه یکسره که بار تیر برابر حاضلضرب تنش زیر پی در عرض پی و به صورت گسترده و تکیه گاههای آن در واقع همان ستونها میباشند، توسط برنامه هایی نظیر SAP2000 مورد آنالیز قرار گرفته و با محاسبه مقادیر لنگرها در نقاط مختلف، مقدار آرماتورهای مورد نیاز در بالا و پایین نوارهای پی محاسبه میشود. (معمولآ در جهت اطمینان و راحتی محاسبات تنش وارد بر نوارهای پی به صورت یکنواخت و برابر تنش ماکزیمم زیر پی در نظر گرفته میشود).در مرحله آخر در دهانه های بادبندی شده مقدار آرماتورهای بالا در زیر ستونها و آرماتورهای پایین در وسط دهانه مقداری افزایش داده میشود.(حدود 50 درصد)
-برخی ابهامات و اشکالات موجود در این روش
اما همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، این روش دارای ابهامات و اشکالاتی میباشد؛ اشکالاتی که باعث تفاوت بعضـآ بسیار زیاد مابین نتایج روش فوق الذکر با روش طراحی کامپیوتری (بر اساس نرم افزار SAFE) میشود. به این ابهامات در زیر اشاره میشود:
1- اولین ابهام در فرض صلب بودن پی میباشد. برای آنکه یک پی به صورت صلب فرض شود، باید یکی از دو شرط زیر ارضا شود:
الف- در صورتی که مقدار بار و فاصله ستونهای مجاور تفاوتی بیش از 20 در صد نداشته باشند و میانگین طول دو دهانه مجاور کمتر از باشد.
ب- در صورتی که پی نواری، نگهدارنده یک سازه صلب باشد که به خاطر سختی سازه، اجازه تغییر شکلهای نامتقارن به سازه داده نمیشود. برای تعیین سختی سازه باید به کمک یک آنالیز، سختی مجموعه پی، سازه و دیوارهای برشی ُرا با سختی زمین مقایسه نمود .(جزییات و فرمولهای این قسمت درکتب مختلف موجود میباشد).
معمولآ مهندسان محاسب از شرط اول استفاده نموده و صلب بودن پی را نتیجه میگیرند. اما اشکال اساسی آنجاست که اکثریت ساختمانهای متداول، پیش شرط این شرط را دارا نمیباشند و اساسآ این شرط برای این ساختمانها قابل استفاده نمیباشد. زیرا با توجه به آنکه اکثریت ساختمانها دارای سیستم سازه ای بادبندی میباشند، در ترکیب بار زلزله در دو ستون مجاور یک دهانه بادبندی، به علت آنکه در یک ستون نیروی فشاری قابل توجه و در ستون دیگر نیروی کششی قابل توجه به وجود می آید، بار این دو ستون (با در نظر گرفتن علامن بارها) اختلافی بسیار بیشتر از 20 درصد دارند و به این جهت شرط الف به طور کلی غیر قابل استفاده میباشد. و اگر پی دارای شرایط صلبیت باشد، بر اساس شرط دوم میباشد و نه شرط اول.
2-دومین خطایی که در این روش وجود دارد، محدود کردن ترکیب بارها به تنها دو ترکیب بار میباشد و حداقل یک ترکیب بار مهم دیگر نادیده گرفته شده میشود.
3) 0.75*(1.2D+1.87E)
این ترکیب بار از آنجا دارای اهمیت میباشد که با توجه به حذف بار زنده و کاهش ضریب بارهای مرده، مقدار نیروی کششی (اصطلاحآ uplift) در ستونهای دهانه های بادبندی به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد، که این مساله سبب بالا رفتن مقدار آرماتور بالا در زیر ستونها در روش محاسبه با نرم افزار SAFE و در نتیجه اختلاف بیشتر مابین نتایج دو روش با همدیگر میشود.
3-اما عمده ترین ابهام و ایراد وقتی به وجود می آید که پس از محاسبه مقادیر تنشها، نوارهای پی به صورت تیرهای یکسره در نظر گرفته شده و تنشهای زیر پی به صورت بار خارجی به تیر واردمیشود و تیر مورد آنالیز قرار میگیرد. این روش تا وقتی که در هر نوار فقط دو ستون وجود داشته باشد (سازه معین باشد)، هیچ ایرادی ندارد. اما ایرادها وقتی ایجاد میشود که در هر نوار تعداد ستونها 3 و یا بیشتر باشد. در این حالت نوارها به صورت تیر نامعین در می آیند. مقادیر واکنشها و تلاشهای داخلی در تیرهای نامعین بستگی کامل به شرایط مرزی تیر و معادلات سازگاری حاصل از شرایط مرزی دارد و در صورت تفاوت شرایط مرزی، صرف آنکه شرایط ظاهری آنها شبیه هم باشد، نمیتواند دلیل قانع کننده ای جهت برابر دانستن نتایج آنالیز برای دو حالت باشد. برای یک تیر چند دهانه یکسره شرایط مرزی به شرح زیر است:
الف- صفر بودن تغیییر مکانها در محل تکیه گاهها
ب- مساوی بودن مقدار دوران ها در حد مرزی چپ و راست هر یک از تکیه گاهها (شرط به هم پیوستگی تیر)
اما در نوارهای پی شرط مرزی الف در بالا به شکل دیگری میباشد.با توجه به آنکه پی به صورت تیر بر بستر ارتجاعی در نظر گرفته میشود، مقدار تنش در هر نقطه ضریبی از مدول عکس العمل زمین میباشد((q=Ks.d و به این ترتیب تغییر مکان در محل تکیه گاهها (و هر نقطه دیگر از پی) بر خلاف شرط الف صفر نمیباشد و برابر حاصل تقسیم تنش موجود بر مدول عکس العمل زمین میباشد(d=q/Ks). ضمن آنکه در این حالت اساسآ مقادیر واکنشهای تکیه گاهی (که همان نیروهای موجود در ستونها میباشند) موجود است و مقادیر تلاشهای داخلی تیر باید به گونه ای محاسبه گردند که با این واکنشها همخوانی داشته و در تعادل باشند. این در حالی است در تحلیل نتایج حاصل از این روش مقادیر واکنشهای تکیه گاهی با نیروهای موجود در ستونها تفاوت بسیاری دارد که خود نشاندهنده غلط بودن این روش میباشد. به طور مثال در ستونهای پای بادبند که ممکن است که یک نیروی کششی قابل توجه وجود داشته باشد بر اساس نتایج این روش معمولآ یک واکنش به صورت یک نیروی فشاری به وجود می آید (بیش از 100 در صد اختلاف!!).
اما ابهام آخری که وجود دارد اینست که طرفداران این روش اگر به درست بودن روش خود اطمینان دارند چرا مقادیر میلگردهای به دست آمده برای دهانه های بادبندی را افزایش می دهند؟ و این افزایش طبق چه معیاری میباشد؟ آیا این مساله خود نشان دهنده عدم اطمینان طرفداران این روش به نتایج حاصله نمیباشد؟

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 1:42 ] [ خسروی زاده ]
سایت فوربس، فهرست شاخص موفقیت لگاتوم را که کشورهای دنیا را بر اساس امکانات و شادی رتبه بندی کرده، منتشر کرده است.

۱٫ نروژ

بندر برگن در نروژ بسیار زیبا و آرامش بخش است. این کشور اسکاندیناویی مقام نخست را در میان شادترین کشورهای دنیا کسب کرده است. این کشور همچنین مقام نخست پایتخت اجتماعی و مقام دوم در اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

۲٫ دانمارک

دانمارک برای چهارمین سال پی در پی مقام دوم شادترین کشور دنیا را به خود اختصاص داده است. این کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت شغلی مقام نخست را دارد و دومین پایتخت اجتماعی دنیاست.

۳٫سوئد

سوئد از مقام هفتم در سال ۲۰۰۹ میلادی به مقام سوم در سال جاری میلادی صعود کرده است. این کشور، مقام دوم در کارآفرینی و فرصت های شغلی را دارد.

۴٫ استرالیا

امسال، استرالیا به عنوان چهارمین کشور شاد دنیا، دومین کشور از نظر آموزش و سومین کشور برای آزادی های فردی معرفی شده است.

۵٫نیوزیلند

نیوزیلند، پنجمین کشور شاد دنیا است و مقام نخست را در حوزه آموزش و مقام دوم را برای آزادی های فردی و نوع حکومتش دارد.

۶٫ کانادا

کانادا از نظر شاد بودن رتبه ششم و از نظر آزادی های فردی رتبه نخست را در جهان دارد.

۷٫ فنلاند

این شکور هفتمین کشور شاد دنیا و سومین کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت های شغلی و امنیت است.

۸٫ هلند

هشتمین کشور شاد دنیا، رتبه ششم پایتخت اجتماعی و سلامت دنیا را نیز دارد.

۹٫ سوئیس

سوئیس نهمین کشور شاد و نخستین کشور از نظر اقتصاد و حکومت است. این کشور همچنین در مقام ۳۲ از نظر آموزش قرار دارد.

۱۰٫ایرلند

دهمین کشور شاد دنیا مقام چهارم را برای آزادی های فردی دارد.

۱۱٫ لوکزامبورگ

امسال نخستین بار است که لوکزامبورک در فهرست کشورهای شاد و موفق دنیا قرار می گیرد. این کشور، در مقام ۱۱ و بالاتر از ایالت متحده قرار گرفته است. همچنین از نظر سلامت و بهداشت نخستین کشور دنیا و از نظر آموزش مقام ۴۲ را به خود اختصاص داده است.

۱۲٫ ایالت متحده

بعد از ده سال قرار داشتن در مقام دهم، ایالت متحده آمریکا به جایگاه دوازدهم جدول سقوط کرده است. این ایالت مقام ۱۴ دنیا را برای آزادی های فردی و مقام دوم را برای سلامت و بهداشت دارد.

۱۳٫ انگلستان

ایالت پادشاهی انگلیس، ششمین کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت های شغلی و هفتمین کشور برای نوع حکومتش است.

۱۴٫ آلمان

آلمان، مقام ۱۴ به طور کلی، پنجم برای سلامت و بهداشت و ششم برای اقتصاد دنیا را دارد.

۱۵٫ ایسلند

اگرچه این کشور از نظر اقتصادی در رتبه ۶۱ است اما نخستین کشور دنیا از نظر امنیت و اطمینان است.

۱۶٫اتریش

سرزمین آلپ، مقام ۱۶ شادترین کشور دنیا و ۱۰ سلامت دنیا را دارد.

۱۷٫بلژیک

بلژیک آخرین کشور اروپایی در فهرست ۲۰ کشور برتر دنیاست. حدس بزنید کدام کشور آسیایی در رتبه بعدی قرار دارد؟

۱۸٫هنگ کنگ

این کشور بالاترین رتبه را میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده است. این کشور از نظر فنی هچنان  بخشی از چین است. هنگ کنک سال گذشته میلادی در مقام ۱۸ دنیا از نظر امنیت قرار داشت اما امسال به مقام پنجم صعود کرده است.

۱۹٫ سنگاپور

سومین کشور دنیا از نظر اقتصادی است.

۲۰٫ تایوان

تایوان آخرین کشور شاد دنیا در فهرست ۲۰ گانه شاخص موفقیت لگاتوم است که فوربس آن را منتشر کرده است. در ادامه ۲۰ کشور غمگین دنیا را نام برده ایم.

غمگین ترین کشورهای دنیا

۱٫ جمهوری آفریقای مرکزی

این کشور در رتبه آخر، یعنی رتبه ۱۴۲ فهرست شاخص موفقیت لگاتوم قرار گرفته است. جمهوری آفریقای مرکزی پایین ترین سطح آموزش در نیا را دارد. علیرغم داشتن منابع طبیعی این کشور فقیرترین و غمگین ترین کشور دنیاست.

۲٫ جمهوری کونگو

کونگو در رتبه ۱۴۱ فهرست شاخص موفقیت لگاتوم قرار گرفته است و دومین کشور فقیر و غمگین دنیاست.

۳٫ افغانستان

چندین سال جنگ مردم این کشور را در فقز و بدبختی نگه داشته است.

۴٫جمهوری چاد

این کشور در آفریقای مرکزی واقع شده است و رتبه ۱۳۹ را در شاخص موفقیت لگاتوم دارد.

۵٫هایتی

رتبه ۱۳۸ و پنجمین کشور فقیر و غمگین دنیاست. زمین لرزه سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۳۱۶ هزار نفر از مردم این کشور را کشت و هنوز هزاران نفر از مردم در چادر زندگی می کنند.

۶٫ بروندی

بروندی، در همسایگی رواندا، همچنان از خشونت های فرقه ای میان دو قوم هوتو و توتسی رنج می برد.

۷٫ توگو

رتبه کلی این کشور، ۱۳۶ است و این کشور در قلب تجارت برده های آفریقای غربی قرار دارد. این کشور تا پیش از جنگ جهانی اول، مستعمره آلمان بود. ردر این کشور به هیچ وجه قوانین حقوق بشر رعایت نمی شود و امنیت وجود ندارد.

۸٫ زیمباوه

این کشور از نظر اقتصاد و حکومت در مقام آخرین کشور دنیا قرار دارد.

۹٫ یمن

یمن در جنوب کشور عربستان سعودی واقه شده است.

۱۰٫ اتیوپی

با داشتن ۹۰ نفر جمعیت، این کشور پس از نیجریه دومین کشور پرجمعیت آفریقا است.

۱۱٫ پاکستان

این کشور مجهز به سلاح هسته ای، بسیار سرکش و چموش است. اسامه بن لادن سال گذشته در این کشور کشته شد.

۱۲٫ عراق

هنوز هم ترس از جنگ در این کشور حاکم است. جنگ باعث عقب افتادگی این کشور، فقر و ناراحتی های آن شده است.

۱۳٫ لیبری

کشور لیبری شصت و هشتمین پایتخت اجتماعی دنیاست اما از نظر شادی در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.

۱۴٫ آنگولا

خوزه  ادواردو، از ۳۷ سال پیش که این کشور استقلال خود را به دست آورد، رئیس جمهور این کشور است و قول داده بود کشور خود را پس از جنگ داخلی بازسازی کند و ۱۰ سال پیش تمام شد.

۱۵٫سیرالئون

جمهوری سییرالئون در غرب آفریقا قرار دارد. در میان شادترین مردم دنیا رتبه ۱۲۸ – یعنی پانزدهین کشور غمگین دنیا – را دارد. این کشور بیشترین منابع طبیعی همچون الماس، تیتانیوم و هیروکسید آلومینیوم را دارد.

۱۶٫گینه

این کشور آفریقای غربی، رتبه ۱۲۷ را دارد اما به طرز جالبی، از نظر آزادی های فردی چهل و چهارمین کشور دنیاست.

۱۷٫ ساحل عاج

جنگ انتخاباتی در سال ۲۰۱۱ میلادی منجر به ایجاد جنگ داخلی در این کشور شد.همین مساله کنترل کشور را دچار آسیب کرد و اکنون در جایگاه ۱۲۶ در جدول شادترین مردم دنیا قرار گرفته است.

۱۸٫ سودان

این کشور در نتیجه جنگ های داخلی به دو بخش سودان جنوبی و شمالی تقسیم شده است. این کشورهای نوپا بر سر زمین های نفت خیز با هم در جنگ هستند این کشور رتبه ۱۲۵ از نظر شادی و ۱۳۸ از نظر امنیت را دارد.

۱۹٫ موزامبیک

مستعمره سابق کشور پرتغال در رتبه ۱۲۴ شادترین کشور دنیا قرار گرفته است.

۲۰٫ نیجریه

آخرین کشور غمگین دنیا، نیجریه است. ده ها سال است که ثروت هایی همچون نفت و گاز در این کشور هدر می روند. به تازگی نیز جنگ ها و خشونت های فرقه ای در نیجریه اوج گرفته است.

[ دوشنبه نهم بهمن 1391 ] [ 0:51 ] [ خسروی زاده ]


ساختمان دستگاه ترازیابی که بررسی شد از نوع نیوو بود که شامل سه بخش زیر است :
قسمت فوقانی : شامل تلسکوپ ( عدسی های شیئی و چشمی ) و لوازم قراولروی
قسمت میانی : شامل تراز ، قسمتی از بدنه ، تراز کروی و صفحه مدرج (لمب افقی)  برای اندازه گیری زوایای افقی
قسمت تحتانی : شامل پیچ های تراز کننده و اتصال و صفحه اتصال دستگاه بر
روی سه پایه همچنین چندین پیچ روی دستگاه وجود داشت که هر یک وظیفه ای دارد مثل حرکت  دادن دستگاه بصورت افقی (کلی و جزئی) ، پیچ وضوح تصویر ، پیچ وضوح تار رتیکول . همچنین بعضی از مدل های دستگاه دارای دگمه تثبیت وضعیت است که  جهت جابجایی دستگاه کاربرد دارد .

 

 سه پایه را بطور قائم جلوی خود می گیریم ، پیچ های تعبیه شده روی هر پایه را با  احتیاط شل  می کنیم سپس قسمت فوقانی سه پایه را تا جلوی صورت خود بالا می  کشیم و دوباره پیچ ها را محکم می کنیم تا ارتفاع آن تغییر نکند . یک پایه را داخل  زمین فرو کرده و تثبیت می کنیم ، دو پایه دیگر را با هم طوری داخل زمین فرو می  کنیم که صفحه ای که باید دوربین را روی آن قرار دهیم تقریباً صاف و تراز  باشد .
پس از قرار دادن سه پایه روی زمین دوربین را با احتیاط روی صفحه فوقانی سه  پایه قرار داده  و پیچی که زیر سه پایه برای فیکس کردن دوربین روی آن تعبیه  شده را محکم می کنیم .
در هنگام کارگذاری سه پایه باید توجه شود عدسی چشمی دوربین تقریباً جلوی  چشم ما باشد تا ما مجبور نباشیم برای استفاده از دوربین خم شویم ، زیرا این  کار باعث خستگی اپراتور دوربین می شود .

 

تراز کروی :

یک محفظه شیشه ای است که تمام آن بجز قسمت فوقانی آن از مایعی مانند الکل ،  اتر  یا سولفورد وکربن و قسمت فوقانی از گاز همان مایع پر شده است . قسمت  حاوی گاز را حباب تراز می نامند . برای تراز کردن دوربین باید حباب تراز را  بوسیله پیچ های زیر دوربین دقیقاً به ناحیه مشخص شده روی محفظه شیشه ای  هدایت کنیم .

تراز کردن دوربین :

 زمانی که دقیقاً دوربین روی سه پایه سوار شد، سه پیچ تنظیم را در زیر دوربین مشاهده می کنیم دو پیچ از سه پیچ را در دو جهت مخـالف ( هر دو به داخل یا هر دو به خارج ) می پیچانیم. با این کار حبـاب را در مقابل پیچ سوم قرار می دهیم و کافی است با پیچاندن پیچ سوم حباب را به داخل قسمت  مشخص شده روی محفظه هدایت کنیم .

کار با دوربین :

پارالاکس : زمانی که دوربین دقیقاً تراز شد شاخص را در محل مورد نظر توسط اپراتور قرار داده و بوسیله ترازی که در کنار شاخص قرار دارد آنرا تراز می کنیم (ترازی شبیه به تراز بنایی) . به طرف شاخص قراولروی می کنیم ، بوسیله پیچ های تغییر دهنده وضعیت بصورت افقی (پیچ ها حرکت جزئی و کلی ) شاخص را در میدان دید می آوریم .

یعنی در میدان دید آوردن شیئ مورد نظر در دوربین (واضح دیدن تصویر شاخص) و همچنین روشن و واضح کردن تار رتیکول  در کنار دستگاه پیچی تعبیه شده که بوسیله آن می توان وضوح دید داخل دوربین را تنظیم کرد ( بدلیل تقاوت ضریب دید افراد ) . کنار عدسی چشمی پیچ تنظیم کننده وضوح تار رتیکول قرار دارد که بوسیله آن می توان وضوح تار رتیکول را تغییر داد . توسط این دو پیچ تصویر شاخص و تارها را واضح نموده و شروع به قرائت می کنیم . داخل دوربین تصویر شاخص را مشاهده می کنیم که تارهای بالا ، پائین و وسط درجه بندی روی شاخص را قطع کرده . نقاطی که درجه ها قطع شده اند را برای هر کدام یادداشت می کنیم . بدلیل اینکه کوچکترین واحد درجه بندی روی شاخص سانتی متر است ، ناچار در مواقعی باید دست به تقریب زنی بزنیم .

عیین زاویه بین دو نقطه :

ابتدا به سمت نقطه اولیه قراولروی می کنیم در حالی که درجه زیر دوربین صفر است ، سپس دوربین را سمت نقطه دوم می گردانیم و پس از قراولروی درجه تغییر زاویه بین دو نقطه را یادداشت می کنیم . این درجه برابر است با زاویه بین دو نقطه مورد نظر .

خطاهای ترازیابی :

۱- خطای دستگاه ۲- خطای طبیعی ۳- خطای انسانی

دستگاه : عواملی نظیر خطای محور لوله تراز ، خطای کلیماسیون ، خطای تقسیمات شاخص
طبیعی : خطای کرویت و انکسار ، اثر باد و گرما
انسانی : تراز نبودن دستگاه ، قائم نبودن شاخص ، مواج بودن هوا در اثر حرارت و محاسبه غلط

 انواع تراز یابی از نظر دقت :
ترازیابی از نظر دقت به چهار دسته تقسیم می شود که عبارت اند از :
۱- ترازیابی درجهI و II ژئودزی
۲- ترازیابی درجه III
3- ترازیابی با دقت معمولی
۴- ترازیابی با دقت تقریبی


موضوعات مرتبط: مهندسی عمران
[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 1:47 ] [ خسروی زاده ]

سیستمهای متداول ساخت و طراحی سازه

البته به دلیل زیاد بودن مطالب فقط نام برخی از سیستمها با مشخصات خلاصه نوشته میشود و در مقالات اینده به بررسی کلی خواهیم پرداخت.

سیستم سازه ای با دیوار باربر:

این سیستم قدیمی ترین و اشنا ترین روش ساخت می باشد که امروزه به دلایل ایین نامه ای و نیروهای جانبی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.

قاب مفصلی مهاربندی شده:

این سیستم از قدیمی ترین سیستم های سازه ای بوده که مورد توجه مهندسین در سالهای قبل و حتی امروزه میباشد.در این روش بارهای ثقلی بر قاب مفصلی وارد شده و به دلیل مفصلی بودن قاب سازه معیین بوده و به صورت استاتیکی تحلیل میشود و بارهای جانبی بر مهار بندهای ان وارد شده و مهاربندها به روشهای تقریبی یا دقیق قابل تحلیل است لذا در سالهای دور به دلیل عدم وجود حسابگرهای ماشینی در سازه ها از این سیستم بیشتر استفاده میشد به عنوان مثال: برج ایفل- برج امپایر استایت در نیویورک و…. ….بااین سیستم ساخته شده اند( برج امپایر استایت در سال ۱۹۳۱ ساخته شده و در ان از مهاربند های غیر هم محور واتصالاط پرچی استفاده شده است این برج به مدت ۴۰ سال بلند ترین سازه ی جهان به شمار می رفت)

 

قاب خمشی: بعد از جنگ جهانی دوم اجرای سازه های بتنی اغاز شده و ساختمانهای بتنی به دلیل اجرای هم زمان قاب ان به فرم قاب خمشی ساخته میشود البته میتوان سازه های فلزی را نیز به فرم قاب خمشی اجرانمود.به هر حال در قاب خمشی نیرو های ثقلی و جانبی در تکه گاههای تیرها لنگر خمشی ایجاد میکند و نیز تیرها و ستونها در تحمل تمامی نیروهای وارده باهم وارد عمل می شوند لذا تحلیل المانهای این نوع قابها باید همزمان انجام گیرد.

 قاب خمشی مهار بندی شده:

گاها نیروهای جانبی به قدری زیاد بوده که المانهای تیر و ستون قاب خمشی به تنهایی قادر به تحمل ان نمی باشد لذا از مهاربندهای مختلف برای کمک به انها استفاده می شود که نوع این مهاربندها ممکن است فلزی بوده و یا از دیواهای برشی بدین منظور استفاده شود به هر حال باید ۳۰ درصد بارهای جانبی را خود قاب خمشی تحمل نماید (دیوارهای برشی خود انواع مختلفی دارند مثلا: دیوار برشی با المان مرزی – بدون المان مرزی – با باز شو – بدون باز شو – دیوار برشی کوپل و….)سیستم های فوق معروفترین و متداولترین سیستم سازه ای می باشند اکنون به معرفی سیستم های جدید تر می پردازیم.

سیستم طره ای :

این نوع سیستم به ندرت اجرا می شود و تقریبا بد ترین نوع سازه می باشد چرا که در مقابل بارهای جانبی بسیار ضعیف عمل می کند.

سیستم فضایی :

عالی ترین و بهترین نوع سازه ای بوده و کاملترین رفتار در مقابل باهای جانبی و ثقلی دارد اما اجرای ان بسیار مشکل است و امروزه فقط برای پوشش سقفهای سبک با دهانه های بزرگ استفاده می شود و تنها یک ساختمان ۲۵ طبقه در هنگ کنگ که بانک مرکزی هنگ کنگ است با این سیستم ساخته شده است.

سیستم معلق :

یکی از معروفترین سیستمها برای پل سازی است اما در ساختمان سازی و بلند مرتبه سازی هم ندرتا مورد توجه قرار می گیرددر این سیستم برخی المانها به فرم کششی برای تحمل بارهای ثقلی طرح می شود که اکثرا کابلهای کششی با مقاومت زیاد می باشند پلهای بزرگ مثل گلدین گیت در سانفرانسیسکو و ساختمان ۲۵ طبقه ی مرکز پلیس سیاتل با این سیستم طرح شده اند.

 سیستم هسته ای :

در این روش بارهای ثقلی توسط یکی از روشهای فوق مثلا قاب مفصلی طراحی شده و بارهای جانبی بر هسته ی سازه وارد می شود هسته به دو فرم هسته ی باز و بسته می تواند اجرا شود درحقیقت هسته همان دیوارهای برشی در پروفیلهای مختلف در مقیاس بزرگ می باشد.مثلا به شکل Uکه همان هسته ی باز است. لازم به ذ کر است که در طراحی هسته بایستی اثر پیچش دقیقا مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل مشکل بودن محاسبات پیچش در گذشته این بررسی صورت نمی گرفت ولی امروزه به دلیل وجود ماشینهای حسابگر دقیق اثر پیچش نیز دقیقا مورد محاسبه قرار می گیرد. مجموعه اپارتمانهای در دست

احداث در منطقه ی شاهگلی تبریز با این روش ساخته می شود این سیستم برای ساختمانهای بین ۲۰ الی۳۵ طبقه مناسب است.

سیستم قاب محیطی:

عالی ترین و پیشرفته ترین فرم ساختمان سازی می باشد که برای ساختمانهای بالای ۱۵۰ طبقه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در این سیستم بارهای جانبی به قاب محیطی وارد می شود و نیز قاب محیطی خود نمای جالبی به ساختمان می دهد. برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک که مورد حمله ی تروریستی قرار گرفت تحت این سیستم ساخته شده بودند. یکی از نکات مهمی که باید در طراحی این سیستم مورد توجه قرار گیرد بررسی اثر shear lag در قاب محیطی است اگرچه برخی از مهندسین براین باورند که اثر shear lag در ان وجود ندارد اما برخی دیگر در وجود این اثر اصرار میکنند من خودم نیز در وجود اثر shear lag در قاب محیطی معتقدم اما باید گفت که هرگز نمی توان مقدار واقعی این اثر را محاسبه نمود لذا برای حل این مشکل سیستم زیر پیشنهاد می شود.

قاب محیطی مهاربندی شده:

در این حالت کل قاب محیطی توسط مهاربند های کلی و بزرگ مهاربندی می شود و تنها وجود مهاربندها برای حذف اثر احتمالی shear lag میباشد و باز نیروهای جانبی را خود قاب محیطی تحمل میکند.

مجموعه قاب محیطی:

این سیستم نیز مانند قاب محیطی می باشد با این تفاوت که ساختمان از چند قاب محیطی تشکیل یافته است به عنوان مثال برج سیرزتاور در شیکاگو که بلندترین برج امریکا می باشد که از چهار قاب محیطی ساخته شده است.


موضوعات مرتبط: مهندسی عمران، مقالات علمی عمرانی
[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 1:41 ] [ خسروی زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ سازه و ژئوتکنیک خوش آمدید
Welcome To Structure and Geotechnic